2 juni 2022 – Gebrek aan vervangers in kleuteronderwijs

De tweede vraag van de namiddag ging nog door op het lerarentekortdossier, met name dan in het kleuteronderwijs, waar uiteraard bijvoorbeeld de optie van “leerlingen in de studie” niet mogelijk was. Het was een vraag die Jan Laeremans eigenlijk ontleende aan zijn echtgenote, die in het kleuteronderwijs werkte en naar wie hij al vaak verwezen had. Nu waren het het zgn. lerarenplatform basisonderwijs, de specifieke optie van de zgn. LIO-baan in de lerarenopleidingen en de kinderverzorgers die prominent aandacht kregen, mét talrijke vragen.

Deels weerkerende vragen, dus ook deels weerkerende antwoorden van minister Weyts. De databanken van de onderwijsadministratie werkten met data over de ingevulde betrekkingen, niet over de niet-ingevulde betrekkingen, wat vragensteller Laeremans net ook belangrijk vond. Op de LIO-baan, die voor het basisonderwijs nog maar bestond sinds 2019 (en dus mét interferentie van corona), ging de minister wat dieper in. Op dat stuk was er blijkbaar nood aan meer bekendmaking van die optie en dat was dan ook een element in de campagne ‘Lesgeven is alles geven’. In datzelfde verband werkte de minister momenteel aan een vorm van opleidingsverlof. Het ging om een variant voor het onderwijs van wat vroeger de werkbonus was, maar nu het Vlaams opleidingsverlof (VOV) is. Daarbij zou men een zekere vrijstelling kunnen genieten indien men de combinatie-lerarenopleiding en lesgeven aanging. Cijfers over LIO had de minister (nog) niet. Wat de piste om mensen uit de kinderopvang in te schakelen in het kleuteronderwijs betrof, zou hij de draad opnemen “met de nieuwbakken minister van Welzijn, die ook wel wat kent van onderwijs.”

Vragensteller Laeremans eindigde met een passage over de website van het Onderwijsministerie rond zindelijkheid van kleuters, die eerder door interveniënt Koen Daniëls in de bespreking betrokken was en ook een klassiek thema is in dit verband. Een passage die Laeremans een doorn in het oog was: een kind hoefde niet zindelijk te zijn om naar de kleuterklas te kunnen, stond op die website; kon die formulering niet gewoon omgekeerd worden? De minister lichtte later in de vergadering de ratio achter die formulering toe: die was het gevolg van vaak door ouders gestelde vragen en zindelijkheid was geen wettelijke verplichting voor toegang tot het kleuteronderwijs, zoals sommige scholen blijkbaar wel vroegen, maar hij wilde wel een herformulering overwegen.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio