2 december 2021 – Tekort aan studentenkamers

Als tweede vraag van de vergadering volgde een vraag om uitleg van een totaal andere envergure, maar ook te situeren in het hoger onderwijs: over studentenkoten, studentenhuisvesting dus. Vragensteller Brecht Warnez wist van het studentenkotengebrek aan de UGent, zijn universiteit. Zowel voor internationale als Vlaamse studenten. Hij plaatste het thema in het juiste beleidskader: een zaak van o.a. de zgn. studentenvoorzieningen. Welke oplossingen had minister Weyts?

Om te beginnen verwees die dankbaar naar een vraag om uitleg over dit thema van Kristof Slagmulder aan minister van o.a. Wonen Matthias Diependaele (25 oktober 2021). Die ochtend (Warnez stelde zijn vraag in de namiddag en vermeldde later in de bespreking ook het initiatief van zijn collega Jans) had overigens ook een fractiegenote van Warnez, Vera Jans, een verwante vraag (nl. over de betaalbaarheid van studentenkoten en het belang van sociale studentenhuisvesting) gesteld aan minister Diependaele (nwvr: een weerkerend thema in de Commissie voor Wonen blijkbaar). Minister Weyts legde op zijn beurt dezelfde bevoegdheidssituatie uit, incl. de autonomie van de hogeronderwijsinstellingen en de samenwerking met de stad Gent ter zake, waarmee duidelijk werd dat zijn eigen rol een stuk beperkt was. Hij wilde wel de lokale besturen en onderwijsinstellingen zo veel mogelijk ondersteunen. Ten slotte volgde minister Weyts ook het idee op van een Vlaams actieplan door de leden van het zgn. Overlegplatform Private Huur-Studentenhuisvesting.

Wat vond de minister eigenlijk zelf van zo’n actieplan op Vlaams niveau, gelet net op die lokale dimensie en de autonomie van de hogeronderwijsinstellingen, en quid met de sociale studentenhuisvesting? Met dat laatste punt had vragensteller Warnez gewoon de raad opgevolgd van minister Diependaele die ochtend in zijn antwoord op de vraag van Vera Jans. Niet onverwacht kwam ook interveniënt Kristof Slagmulder nog tussen. Die zag enig pinpongspel tussen de betrokken actoren en wilde oplossingen. Hij wees ook expliciet (zoals vragensteller Warnez ook voordien al gedaan had, zij het een stuk voorzichtiger) op de oproep van de Gentse rector Rik Van de Walle, die eigenlijk inging tegen het klassieke standpunt van de eigen autonomie. Een dialoog tussen al die actoren was dus nodig, aldus nog Slagmulder. Interveniënt Koen Daniëls voegde ten slotte nog een ander element toe, namelijk: dat van de spanning tussen voldoende studentenkoten én gewone gezinswoningen in de studentensteden.

Het was geen pingpongspel volgens minister Weyts en hij bevestigde een en ander van wat gezegd was over de zgn. PPS-aanpak voor toekomstige studentenhuisvesting, waarin hij als onderwijsminister weliswaar geen partner plande te zijn.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het tekort aan studentenkamers van Brecht Warnez” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio