18 maart 2021 – Herinvoering van voltijds contactonderwijs na paasvakantie

En toen was het alweer … coronatijd. Koen Daniëls zei zijn vraag om uitleg ingediend te hebben op 9 maart, waarvoor alle begrip. Maar inderdaad het ‘trage’ instrument van de parlementaire vraag om uitleg lijkt niet echt geschikt voor snel wijzigende ontwikkelingen van het c-virus en het overheidsbeleid over dat virus. Ik vond de reactie van minister Weyts, na de vragen aangehoord te hebben, wel schitterend: hij zou nu, nóg meer dan anders, naar eigen zeggen helemáál moeten improviseren, wat hij vervolgens met verve deed. Het meest recente onderwijscoronaoverleg lag hem dan ook wel nog heel vers in het geheugen (en op 16 maart had hij ook al met de virologen over de recente CLB-cijfers overlegd). Maar dus eerst toch de vragen voor dit nieuwe rondje draaien over of rond corona. Vragensteller Daniëls schetste de hoop op enkele versoepelingen voor onderwijs, zoals die door het Overlegcomité op 5 maart in het vooruitzicht gesteld waren. Op 9 en (vervroegd) op 17 maart was er dan tweemaal coronaoverleg met de onderwijspartners geweest. Wat waren de resultaten daarvan en waarom waren de vakbonden kritisch over een volledige fysieke heropstart?

Vragensteller Jan Laeremans had uiteraard hetzelfde probleem met zijn ingediende vraag. In hoeverre hij zijn oorspronkelijke vragen nu aanpaste, kon ik niet volledig uitmaken, maar gelet op het al vermelde improvisatievermogen van de minister maakte dat ook niet zoveel uit. Laeremans verwees alleszins naar de mondmaskerplicht voor de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van het lager onderwijs, naar een voorrang voor leraren bij de vaccinatie en naar de zgn. zelftesten, waar ook hier dus de herhaling op de loer lag. Hoe zat dat nu concreet met al die maatregelen en wensen en wanneer zou, gelet op de urgentie, beslist worden over de heropening van de tweede en derde graad van het secundair onderwijs na de paasvakantie?

Minister Weyts bleek niet alleen op 16 en 17 maart al overleg ter zake gehad te hebben, maar kwam ook net van een lunchvergadering op het kabinet van premier De Croo over hetzelfde onderwerp. Improviseren was dus niet eens zo moeilijk en …de broodjes waren lekker geweest. Dat laatste scheelde al meer dan een slok op de borrel, wat de “transfers” in dit land aanging. Ik kon de ministers communautaire tongue in cheek wel smaken. Een erg lange tussenkomst volgde. Zijn algemene basisstellingen bleken nog altijd dezelfde te zijn als in de ontelbare parlementaire vergaderingen sedert voorjaar 2020. Maar de cijfers evolueerden in ongunstige zin, vooral in het lager onderwijs, zo bleek. Wel waren bepaalde versoepelingen nu mogelijk (daguitstappen en volledig contactonderwijs in buso en dbso; een kop op 19 maart 2021 in De krant van West-Vlaanderen luidde: “Dina knipt minister Weyts in CLW”, waarvan akte). Het proactieve optreden van de minister, toen de cijfers negatief evolueerden, sierde hem, maar of het zo aangewezen was bij een operatie om zelf het scalpel te hanteren, betwijfelde ik toch. Bij zijn West-Vlaamse knipbeurt had hij toch ook niet zelf de schaar ter hand genomen. Hij ging dan uitvoerig in op enkele maatregelen c.q. wensen:

  • mondmaskerverplichting in het vijfde en zesde leerjaar van het lager onderwijs;
  • geen vervroegde herinvoering van volledig contactonderwijs in de tweede graad van het secundair onderwijs;
  • er was voorgesteld om die Vlaamse maatregelen door te trekken naar de andere regio’s;
  • het verhaal van de speeksel- en sneltesten (die laatste onder de vorm van zelftesten, mits toestemming van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)) van de week voordien had de minister nu ook voorgelegd op het kabinet-De Croo;
  • ten slotte, de olifant in de kamer: het sluiten van de scholen. Federaal werd aanvaard dat dat pas het állerlaatste zou zijn.

In de tweede, minstens even lange ronde werd dan door vragenstellers Daniëls en Laeremans, door interveniënt Jo Brouns en de minister wat verder uitgeweid over een en ander, maar wezenlijke nieuwe zaken kwamen daarbij eigenlijk niet aan het licht. Daniëls lichtte bijvoorbeeld zijn vaderlijke ervaring thuis toe met betrekking tot die nieuwe mondmaskerplicht in het lager onderwijs, maar hij leek mij anderzijds niet te weten dat de zelftesten in Oostenrijk niet per se speekseltesten zijn. Dus door zulke testen zou “onze kinderen” niet altijd het gegeerde spuwplezier gegund zijn, maar dat terzijde uiteraard. De speekseltest van de Vlaamse professor Herman Goossens is hen dat plezier wel gegund, maar voor het resultaat is dan weer labocapaciteit nodig, met alle logistieke problemen van dien, zoals de minister die ook in deze vergadering voordien al aangekaart had, zeker bij toepassing op grote schaal. Voorts ging het nog (opnieuw) over voorrang voor kleuteronderwijzer(e)s(sen) (en bij uitbreiding, alle leraren), wanneer er overschotten van vaccins waren in de centra. Jo Brouns had daar lokaal heel goede ervaringen mee, maar in andere gemeenten bleek men dat pad niet te bewandelen, aldus Daniëls. Laeremans vroeg waaraan die plotse stijging in het lager onderwijs te wijten was. Brouns gaf de vraag door van OCMW’s en CLB’s om de sneltesten ook in te zetten bij de laagrisicocontacten.

Minister Weyts meldde nog dat de cijfers inderdaad niet goed waren, maar nuanceerde toch ook de zaak een beetje: hij verwees naar de krokusvakantie in de vergelijking en er was gewoon ook meer getest blijkbaar. Hij rapporteerde van een huiselijk tafereel, dat enige verwantschap met dat van zijn partijgenoot Daniëls vertoonde, maar zelfs veel meer op het sentiment speelde. En hij etaleerde nog meer detailkennis over de werking van de diverse testen. Over de vaccinatiestrategie deed hij ten slotte het verhaal over dat hij al in een eerdere onderwijscommissievergadering verteld had. En passant liet hij daarbij even de term scramble vallen, wat bij mij dan weer Windkracht 10-reminiscenties opriep. Het algemene beeld was duidelijk: een en al consensus, hoewel we in dezen Groen, noch sp.a, noch Open Vld gehoord hadden, maar de spreektijd was sowieso al ruim voldoende geweest, leek mij.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio