17 maart 2022 - 1B-leerlingen

Vorig jaar werd een onderzoek van het Vrij CLB West-Vlaanderen in samenwerking met Hogeschool VIVES rond de leerprestaties en het welbevinden van leerlingen in 1B afgerond. Vragensteller Loes Vandromme gaf enkele cijfers en resultaten van dat onderzoek. Het was deels een vergelijkend onderzoek, waaruit bleek dat de lees- en rekenprestaties van de huidige 1B-leerling zwakker waren dan die van 7 jaar geleden. Kende minister Weyts dat onderzoek? Welke acties zou hij in dit verband ondernemen, met welke partners? Type 9-leerlingen scoorden wel goed: welke goede praktijken bij die groep zouden verspreid kunnen worden? Hoe zou de minister de recente maatregel inzake de overgang van het basisonderwijs naar 1B verder bekendmaken en welke evoluties zag hij als gevolg van die maatregel?

Minister Weyts refereerde aan de peiling wiskunde van 1B uit 2019 (cf. ook dit handige overzicht) en citeerde daaruit enkele resultaten. Hij weidde uit over diverse acties en initiatieven die op dat stuk al liepen of gepland stonden: een prioritair nascholingsproject, een OBPWO-project rond effectieve leeromgevingen in de B-stroom van het secundair onderwijs, beleid inzake leerlingenbegeleiding, zijn nota “Van Kwetsbaar naar Weerbaar”, blended hulpverlening van CLB, onderzoek van mogelijke digitale tools à laApwell” van de PXL Hogeschool, … Voor de vraag i.v.m. type 9 verwees de minister naar zijn conceptnota Leersteun en ten slotte vermeldde hij de inderdaad gekende maatregel rond het getuigschrift lager onderwijs en de mogelijke overgang (onder voorwaarden) naar 1B in het secundair onderwijs.

In de rest van de bespreking kregen we deels een stukje herhaling van Vandrommes heel recente vraag om uitleg over de monitoring van leesvaardigheid en deels, via de tussenkomst van Koen Daniëls, een herhaling van de aangepaste 1B-regelgeving mét ook de link naar onderwijskwaliteit (cf. belang van lezen en wiskunde in de lagere school). Het klonk heel bekend én het ging om de meest kwetsbare leerlingen die met alle mogelijke middelen zo goed mogelijk geholpen moesten kunnen worden. Terecht.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over 1B-leerlingen van Loes Vandromme” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio