17 februari 2022 – Onderwijsinternaten

Loes Vandromme legde overzichtelijk het tweeledige dossier uit van de conceptnota ‘Onderwijsinternaten, een plaats binnen de samenleving’ en de conceptnota ‘Onderwijs-Welzijn’. Voor die laatste was al een en ander in beweging, rond de eerste was het nog erg stil. De onrust bij de onderwijsinternaten groeide bij gebrek aan decretale teksten. Wel vele geruchten, weinig duidelijkheid. Hoe zou dit beleidsdossier nu voorts verlopen, zowel inzake timing als budgettair?

Minister Weyts herhaalde zijn fierheid over het ontwarren van de gordiaanse knoop die dit dossier au fond was. Maar de concrete uitvoering had nog heel wat voeten in de aarde, erkende de minister in één beweging. De beide decreten ter zake zouden ingang vinden op 1 september 2023. Althans dat was de ambitie van de minister. Sociaal overleg over personeelskwesties was gepland. Om de mogelijke fusies tussen onderwijsinternaten in kaart te kunnen brengen en voor de begeleiding ervan, had de minister een subsidie toegekend aan het Gemeenschapsonderwijs, aan Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) voor de aanstelling van een procesbegeleider. Wat de transitie naar Welzijn betrof in dit dossier (cf. het aantal jongeren met een welzijnsoverweging), was een inschalingsoefening aan het lopen. Voor de onderwijsinternaten stricto sensu was er een budget van ongeveer 61,5 miljoen euro plus in de toekomst structureel 5 miljoen euro voor een uniform financieringssysteem, omkadering en werkingsmiddelen.

In de rest van de bespreking werd enkele keren verwezen naar de Pano-uitzending van de dag voordien en werden nog enkele zaken herhaald (bv. de 300 fte’s voor de CLB’s en minister Wouter Bekes “Vroeg en nabij”). Ten slotte vroeg vragensteller Vandromme nog aandacht voor de situatie van de internaatsbeheerders, van wie sommigen door fusies wellicht geen internaatsbeheerder meer zouden zijn. Inderdaad, naast het wel en wee van de betrokken leerlingen, óók een aandachtspunt.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over onderwijsinternaten van Loes Vandromme” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio