17 februari 2022 – Schooldirecteurs in basisonderwijs

Het derde thema van de commissievergadering sloot rechtstreeks aan op de pensioneringsgolf en het lerarentekort. Ook directeurs in het basisonderwijs (maar bij uitbreiding ook in andere onderwijsniveaus) moesten vaak vervangen worden, vooral om psychosociale redenen. Die vaststelling werd niet voor het eerst gedaan. En corona had de zaken natuurlijk ook al niet makkelijker gemaakt. Vragensteller Loes Vandromme vroeg naar het beleid ter zake en heel opvallend legde ze daarbij expliciet de link naar de rol en de ondersteuning van de schoolbesturen (lees vooral ook: ondersteuning van de schoolbesturen door de overheid bij die rol), zowel bij de aanvang als later in de loopbaan. En dus viel ook hier het woord loopbaanpact. Vragensteller Steve Vandenberghe stelde soortgelijke vragen, maar polste nog specifiek naar de invloed in dezen van het feit dat een directeur bij afwezigheid vanaf dag één vervangen kon worden en naar de mogelijke reorganisatie van de schooldirecties.

Elk element van het antwoord van de minister, -- en het was een heel lijstje --, hadden we al vernomen bij eerdere vragen deze legislatuur. Dat stuk uit het parlementaire verslag zal de trouwe lezer van deze blog of een andere parlementaire volger heel bekend voorkomen. Uit het verdere vervolg van de bespreking onthield ik het actieplan Schoolleider in Nederland (Loes Vandromme), waar de onderwijscommissarissen binnenkort blijkbaar naartoe gaan en vooral nog de ‘open’ brief van Netoverschrijdend Overlegplatform Directeurenorganisaties Basisonderwijs (NODB) (Roosmarijn Beckers), die ik weliswaar nog niet online gevonden heb voorlopig maar die, naar verluidt, wel interessante zaken zou bevatten. Interveniënt Johan Danen vroeg, zoals eerder bij vroegtijdige uitstappers uit het lerarenberoep, ook nu weer om onderzoek naar de oorzaken van de schooldirecteursuitval, wat de minister meteen pareerde. Terecht, dacht ik. Interveniënt Karolien Grosemans was er ten slotte stellig van overtuigd dat de geciteerde cijfers “gaan beteren en gaan dalen”.

Aan het eind van de bespreking voelden vragenstellers Vandromme en Vandenberghe er veel voor om als parlementslid eens een meelooptraject met een schooldirecteur te organiseren.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio