16 september 2021 – Studentenmigratiewet

Iets helemaal anders dan. Ik ga hier het eerdere verhaal van Indiase verpleegkundestudenten niet herhalen, maar deze vraag om uitleg van Koen Daniëls zat in diezelfde sfeer, en wel naar aanleiding van een aangenomen wetsontwerp van staatssecretaris Sammy Mahdi in de federale Kamer (24 juni 2021: algemeen en wijziging van specifiek artikel), waartegen partijgenoten van Daniëls van leer getrokken waren. Die wet was bedoeld om frauduleuze studentenmigratie tegen te gaan. Maar de snelheid waarmee het ontwerp door de federale Kamer gejaagd was, deed Daniëls’ wenkbrauwen fronsen. De bestaande praktijk ter zake van de zgn. geblokkeerde rekening, zoals die al bestond bij de KU Leuven en de UGent, was wel een na te volgen voorbeeld.

Uit het verhaal van minister Weyts bleek, misschien zelfs terecht, enige wrevel over het aanvankelijke gebrek aan overleg vooraf met Onderwijs (nwvr: minister Weyts had zelf contact moeten opnemen met het federale niveau, een proactieve houding die door vragensteller Daniëls geprezen werd) over deze zaak en voorts zou de effectiviteit van de wet afhangen van de concrete maatregelen in het daaropvolgende KB (die geblokkeerde rekening, studievoortgangsmaatregelen, kennis van de taal). Daarover was nu wel overleg tussen de beide beleidsniveaus bezig. Overigens was er geen decretale wijziging in Vlaanderen nodig door deze federale ingreep.

Het hele gesprek, met ook enkele interveniënten, leverde finaal toch dit beeld op: men was het erover eens dat fraude in dezen effectief tegengegaan moest worden opdat de bonafide buitenlandse studenten in Vlaanderen terecht zouden blijven kunnen; maar wat dan de door N-VA (en Vlaams Belang) gevraagde maatregelen (in het toekomstige KB) betrof, was die consensus iets minder duidelijk. Mij leken die maatregelen alvast niet onredelijk.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de studentenmigratiewet van Koen Daniëls” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio