16 september 2021 – Slaagpercentage bij ijkingstoetsen

De voorlaatste vraag van de vergadering, ook van Koen Daniëls, ging over de lagere resultaten op de zgn. ijkingstoetsen, en wel van die met verplichte deelname (voor de opleidingen burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect, diergeneeskunde en industrieel ingenieur; cf. ook de vragen om uitleg op 25 februari 2021). In zijn inleiding vermeldde de vragensteller ook zelf enkele mogelijke verklaringen. Hoe ging minister Weyts met dat toetsinstrument verder aan de slag in zijn beleid?

Voor enkele ijkingstoetsen waren er lagere slaagcijfers, maar niet voor alle, zo wist de minister. Die werden nu verder onderzocht en hij somde ook enkele mogelijke verklaringen op. Een vergelijking door de VLIR van de resultaten vóór corona (2019) en tijdens corona (2021) maakte de conclusie van eventuele leerachterstand alvast niet hard. Eerder was al gebleken dat deelnemers na de toets gebruik wilden maken van de bestaande remediëringsmogelijkheden. Maar de minister wilde, zoals bekend, nog verder gaan en de remediëring (decretaal) verplicht maken. IJkingstoetsen hadden alleen zin, als men er gemotiveerd aan deelnam, en dus niet zomaar pro forma. Ik schreef het al eerder: de minister leek mij dan wel te vergeten dat de hogeronderwijsinstellingen sowieso ernstig bezig zijn met die remediëring, zonder overigens specifieke middelen daarvoor. Binnenkort bekeek hij met de VLUHR welke ijkingstoetsen voor het volgende academiejaar verplicht gemaakt zouden kunnen worden. Validiteit (die tijd vergt) van de toetsen was daarvoor cruciaal.

Vragensteller Daniëls beriep zich op nog een ander zijner stokpaardjes, waarvan ik de relevantie wél begreep: de terugkoppeling van resultaten op ijkingstoetsen naar de secundaire scholen waaruit de deelnemers komen. Daniëls’ redenering over de betekenis van een diploma secundair onderwijs in relatie tot zulke ijkingstoetsen vond ik dan wel weer iets te simplistisch en raar, waarbij interveniënt Jan Laeremans nadien overigens een terechte, nuancerende noot plaatste.

Ondanks het intussen al wat gevorderde uur, alweer vier interveniënten, waarover ik hier kort ga zijn. Ik leerde uit hun reflecties vooral dat men in heel dat toetsingsverhaal het best voorzichtig is.

Bij de terugkoppeling naar het secundair onderwijs plaatste minister Weyts dan weer een relativerende opmerking. Ook zijn reflectie over de ervaring met het toelatingsexamen voor arts vond ik steek houden. Vragensteller Daniëls eindigde nogmaals met de drietraps- of viertrapsraket van de N-VA, die we al kenden van meerdere eerdere gelegenheden, en verdedigde ook nogmaals vurig zijn stelling over de terugkoppeling van resultaten naar het secundair onderwijs.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het slaagpercentage voor de ijkingstoetsen van Koen Daniëls” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio