16 september 2021 – Gespecialiseerde opleidingen voor leraren

Leraren en professionalisering: ook een belangrijk, maar niet probleemloos (om diverse redenen) verhaal. De invalshoek hier van vragensteller Loes Vandromme was heel specifiek én niet nieuw. Hoe kwam het dat mensen met een zgn. DHOS-diploma (van een van de zgn. Hogere Instituten voor Opvoedkundige Studiën, HIVO) en die met een diploma banaba Buitengewoon Onderwijs en banaba Zorgverbreding en Remediërend Leren wél een zgn. niet-verworven salarisschaal kregen, maar houders van een diploma banaba Schoolontwikkeling niet?

Minister Weyts beschreef de bestaande situatie en had de HIVO’s, die altijd buiten het BaMa-verhaal in het Vlaamse hoger onderwijs gebleven zijn, gevraagd om hun werking tegen het licht te houden. Hoever het daarmee stond, hoorden we niet. Zelf zou de minister de eventuele uitbreiding van de niet-verworven salarisschaal bekijken binnen een ruimer beleid rond het bevorderen van de professionalisering van leraren en het optimaliseren van het professionele continuüm. Dat was een zaak in het kader van de uitvoering van de onderwijscao XII. Hij beloofde echter nog niets.

Het verdere gesprek werd mogelijk nog interessanter: we hoorden over de persoonlijke affiniteiten met het thema zowel bij vragensteller Vandromme als bij interveniënt-voorzitter Karolien Grosemans, maar ook de link met het schoolleiderschap en het op handen zijnde competentieprofiel ter zake lag voor de hand. Dat laatste is overigens al een stuk delicater: het valt bijvoorbeeld af te wachten hoever het overheidsingrijpen daar zal gaan, om maar iets te noemen… Minister Weyts zelf liet niet na om ook even te verwijzen naar de loonspanningsingreep-directeur-leraar in cao XII. Over die cao volgden later die dag trouwens nog andere vragen, waarmee de herhaling weer helemaal terug van weggeweest was, maar goed.

In haar slotwoord (nwvr: een beetje jammer, want daarop kon de minister dan niet meer reageren) wees vragensteller Vandromme nog op de concurrentie voor de vermelde banaba-opleidingen (en eigenlijk ook ruimer) van bepaalde Nederlandse (professionele) masteropleidingen. Maar mijn buikgevoel zegt mij dat die kwestie nog weleens hier zal terugkomen.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio