16 maart 2023 – Werking van vzw Krijt

De vzw Krijt, daarover stelde Loes Vandromme de voorlaatste vraag van de vergadering, toen het inderdaad een heel stuk rustiger geworden was in de Zaal Pieter Bruegel. Een derde van het personeelsbestand (twee personeelsleden van de zes) van de vzw dreigde ontslagen te worden, tenzij er een bijkomende financiële injectie kwam. Maar de zgn. KPI’s (outputindicatoren) in de overeenkomst met de overheid moesten natuurlijk wel behaald kunnen worden. Wat dacht minister Weyts van de zaak en wat met zijn ondersteuning van een kostenbewust schoolbeleid?

Hij vond de werking van de vzw Krijt belangrijk en ondersteunde die sinds 2016. Hij legde momenteel de laatste hand aan de subsidieregeling voor dit kalenderjaar, op grond van outputindicatoren in overleg met de vzw, zoals bijvoorbeeld minstens vijftig zgn. intensieve trajecten en opleidingen voor externen via ‘train the trainer’-concepten. Andere initiatieven van de minister in dit verband leken mij stuk voor stuk heel bekend voor te komen van eerdere besprekingen: de Stichting Robin, de GOK-indicatoren (gelijke onderwijskansen) en SES-indicatoren (socio-economische status) in het financieringsmechanisme van scholen, pilootprojecten inzake meer energie-efficiëntie en allerlei financiële middelen voor energiecompensatie (cf. de dure energietijden in het recente verleden).

Vragensteller Vandromme kon leven met het antwoord van de minister, maar hoopte toch ook dat de vzw Krijt goed kon blijven werken.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de werking van vzw Krijt van Loes Vandromme” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio