16 juni 2022 – Verbale agressie tegen leerkrachten

Het was al eerder gebeurd dat Vlaams Parlementsleden een rondvraag van de app ‘Teacher Tapp’ (Arteveldehogeschool, Gent) gebruikten voor een vraag om uitleg aan minister Weyts. Zo ook hier commissievoorzitter Karolien Grosemans. Het thema: verbale agressie van ouders tegenover leraren. Deze vraag om uitleg zal ik ten eeuwigen dage onthouden: niet om de vraag zelf, hoe belangrijk de problematiek ook is, maar wel wegens het feit dat terwijl de minister aan het antwoorden was, een heel belangrijk arrest van het Grondwettelijk Hof (exact om 14.30 u. West-Europese Zomertijd) op de website van het Hof gepubliceerd werd. Beste lezer, ook zonder mijn link weet jij ongetwijfeld welk arrest ik bedoel… Ik ga daar hier nu niet verder op in, behalve dan misschien dit: in de mediacommunicatie die nadien volgde, vond ik het wel jammer dat enkele zgn. opiniemakers over de zaak blijkbaar alleen konden spreken in termen van wie meer en wie minder macht had in onderwijs… Terwijl het noch min noch meer ging om het respecteren van de bestaande bevoegdheden, volgens de Grondwet nota bene, van alle betrokken actoren. Bevoegdheden weliswaar, die sommigen intussen niet meer zo interpreteerden als de Grondwet ze bedoelde. Il faut le faire…

Maar terug dus naar de parlementaire vraag over agressie (nomen est omen?): ook die cijfers (verbaal en fysiek) waren blijkbaar niet min. Wat kon minister Weyts doen? En opnieuw kwamen het onafhankelijke en neutrale meldpunt van toenmalig onderwijscommissaris (en partijgenote van vragensteller Grosemans) Vera Celis (vorige legislatuur) en de rol van lerarenopleidingen ter sprake.

Minister Weyts wilde de zaak zeker niet minimaliseren, maar…over zijn eigen mogelijkheden ter zake als minister kregen we opnieuw zijn gekende toelichting over vorming van vertrouwenspersonen, over opleidingen inzake agressie en de preventie ervan, over het curriculum van lerarenopleidingen, over de federale kant van de zaak, … En ook: “Een centraal meldpunt er nog eens bovenop is niet aan de orde. Dat is al wettelijk verankerd. De opvolging gebeurt het best op lokaal niveau.” Nu hoorde men het ook eens van een “eigen” minister. Als bijkomende vraag: werd de verplichting om orde- en tuchtprocedures op te nemen in het schoolreglement voldoende opgevolgd door scholen?

Interveniënten Steve Vandenberghe en Jan Laeremans beaamden dat het om een terechte vraag ging. De eerste vermeldde ook expliciet het ruimere (maatschappelijke en dus ook beleidsdomeinoverschrijdende) karakter van het probleem en de link met het lerarentekort maar verlegde het vizier ook naar agressie van leerlingen, de tweede trok dan weer een parallel met het hoger onderwijs (cf. de talrijke eerdere vragen over een centraal meldpunt in die context) en breide nog een communautair-electorale opmerking aan de kwestie.

De bespreking eindigde op respect voor de leraar, waarin vragensteller en minister zich zeer wel konden vinden. Heel terecht.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over verbale agressie tegen leerkrachten van Karolien Grosemans” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio