16 juni 2022 – Toenemende zorgvragen in onderwijs en uitstel van inwerkingtreding van Leersteundecreet

En toen.. en toen was het weer tijd voor het (nog steeds niet bestaande) decreet Leersteun, met drie vragenstellers. Het was er die ochtend ook al over gegaan: in het ontwerpdecreet over diverse maatregelen voor het onderwijs stond de verlenging van het huidige ondersteuningsmodel in afwachting van de start van het decreet Leersteun vanaf 1 september 2023, zoals minister Weyts al eerder aangekondigd had. De berichtgeving in het pinksterweekend over de enorme stijging van het aantal ondersteuningsvragen in het gewoon onderwijs en de grotere instroom in het buitengewoon onderwijs was voor twee (Loes Vandromme en Johan Danen) van de drie vragenstellers aanleiding om (opnieuw) te vragen naar de stand van zaken rond het decreet Leersteun (wie, wat, hoe, hoeveel). De andere vragensteller (Roosmarijn Beckers) vertrok van een GO!-bericht over het uitstel van het decreet Leersteun. Zoals gezegd, was die nieuwe ingangsdatum allanger gekend.

Ook hier klonk het antwoord (cf. al genomen maatregelen en al ondernomen stappen (conceptnota, adviezen, hoorzitting)) van de minister heel bekend in de oren. De rode draad in dat hele proces tot nog toe was, volgens minister Weyts, constructief overleg met diverse actoren. In het najaar (nwvr: wellicht dan toch wel het late najaar, maar goed) hoopte hij met een ontwerpdecreet naar het Vlaams Parlement te komen.

Het ging dan zo nog wel een achttal minuten voort, met naast de drie vragenstellers ook nog twee interveniënten (Steve Vandenberghe en Kathleen Krekels) maar met weinig tot niets wat we al niet eens gehoord hadden tot… 15.19 u., toen de minister ineens verdween (de vergadering werd geschorst tot 15.34 u.). Dat had wellicht te maken met dat arrest van het Grondwettelijk Hof waarover ik het heel even had bij een andere parlementaire vraag van die namiddag.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio