27 april 2022 – Toenemend aantal leerlingen met zorgnoden

Brede basiszorg, verhoogde zorg, (gemotiveerde) verslagen, autismespectrumstoornissen, gewoon onderwijs, (capaciteitsmiddelen in) buitengewoon onderwijs, ondersteuningsnetwerken (en hun financiering) en ambt van ondersteuner, decreet Leersteun, de rol van de CLB’s enz.… niet langer geleden dan 24 maart 2022 ging het erover in een uitgebreide hoorzitting over de conceptnota Leersteun in de Commissie voor Onderwijs en intussen waren de CLB-cijfers die de aanleiding vormden tot deze vier actuele vragen, al in het lang en het breed becommentarieerd in de media de voorbije dagen. Nu was het nog eens een extra rondje draaien in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.

De trouwe lezer van deze rubriek herinnert zich wellicht dat ik al eens eerder deze reflectie gemaakt heb over die parlementaire methode van actuele vragen (of hoe die vroeger of in andere parlementen van dit land ooit ook mogen genoemd zijn): ik kan me voorstellen dat dat parlementaire instrument informatief en relevant was in een tijd dat de media véél trager werkten en veel minder prominent aanwezig waren dan in de huidige mediamaatschappij. Over een thema is nu doorgaans alles allang gezegd, ook door de betrokken politici zelf, bij herhaling én op diverse plaatsen, vóóraleer dezelfde vragen dan nogmaals aan bod kunnen komen in de klassieke context van de plenaire vergadering van een parlement (met een tribune en een spreekgestoelte). Ik erkende toen en erken nu nog dat ik geen elegante oplossing voor dat probleem heb, maar de meerwaarde van die “oude” aanpak ontgaat mij toch meer en meer, uitzonderingen daargelaten.

Ondanks de vele woorden van de vier vragenstellers (vragen, replieken en slotwoorden), van minister Weyts (eerste en tweede ronde) en van twee interveniënten, waarin overigens heel veel wijsheid zat, was er dus niet onverwacht weinig nieuws te horen. Ik noteer hier dan ook alleen nog maar de geplande timing van de minister voor zijn decreet Leersteun (en misschien had hij zelfs dat ook al recent elders gezegd: ik heb het niet meer gecheckt): een eerste goedkeuring (door de Vlaamse regering) voor het einde van dit schooljaar en finale inwerkingtreding van het decreet op 1 september 2023. Voilà.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio