16 december 2021 – Mogelijke naamsverandering van hbo5-opleiding Verpleegkunde

De laatste vraag van de vergadering was ook heel interessant: niet omdat er daarover geen politieke consensus zou bestaan (N.B. De Vlaamse regering heeft er al een hele tijd een stabiel, eensgezind standpunt over, dat ook niet betwist wordt door de oppositie.), maar wel omdat in dat dossier, ondanks de intussen al geruime geschiedenis ervan, momenteel nog altijd voortgewerkt wordt om knopen door te hakken. Van de vroegere discussies tussen de hogescholen en de betrokken scholen van het secundair onderwijs in dit verband heb tenminste ik al een tijdje niet echt iets meer gehoord. In het werkveld zelf zou wel nog niet iedereen op diezelfde golflengte van de Vlaamse regering zitten, zo vernam ik. In de commissievergadering van 30 september 2021 hadden Katrien Schryvers en Koen Daniëls de meest recente vragen om uitleg over het thema gesteld. Nu was het opnieuw de beurt aan Koen Daniëls. Op federaal niveau waren namelijk twee werkgroepen naarstig aan het werk. Twee dagen eerder had hij minister Wouter Beke al over de zaak ondervraagd. Nu wilde hij van minister Ben Weyts horen hoe het met de werkzaamheden in die interfederale werkgroepen gesteld was en vooral ook met de geruchten over diverse, nieuwe benamingen voor de hbo5-opleiding. Intussen waren ook doorlichtingen van de scholen hbo5-Verpleegkunde aan de gang.

Minister Weyts antwoordde dat er in dit heel moeilijke dossier ondertussen al grote stappen vooruitgezet waren deze legislatuur. Hij legde gedetailleerd de actuele werkwijze uit: de nieuwe interfederale taskforce ‘Functiemodel voor de verpleegkundige zorg van de toekomst’ zou een functiemodel voor de verpleegkundige zorg uittekenen (N.B. Op Vlaams niveau bestond al eerder een functiemodel Zorg en Verpleegkunde.) en daarbinnen waren twee werkgroepen actief. Één voor de basisopleiding en één voor de specialisaties. Daarnaast was er ook een stuurgroep. De minister lichtte omstandig de opdrachten van de taskforce toe en het eventueel daaropvolgende federale en Vlaamse regelgevende werk. Concrete titulatuur was nog niet vastgelegd. De minister was alleszins positiever gestemd, omdat de aanvankelijke posities van verschillende partijen in deze discussie sterk geëvolueerd waren in de voor de Vlaamse regering redelijk goede richting.

Uit de repliek van vragensteller Daniëls en de tussenkomsten van de vier interveniënten (van alle andere fracties, maar cf. infra) noteerde ik nog het volgende. Er moest vaart achter de zaak gezet worden zodat er duidelijkheid zou komen. Onrust in het werkveld kon gemist worden als kiespijn. Er was al een constructief overleg geweest met de ‘hbo5 Verpleegkunde’-federatie op het kabinet van federaal minister Vandenbroucke. Kortom, het verhaal klonk unisono, zij het dat Open Vld zijn stem niet had laten horen… Toeval of niet?

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio