30 september 2021 – Nieuw kwaliteitskader voor de hbo5-opleidingen Verpleegkunde

Ook voor deze vragen verwijs ik om te beginnen naar een eerdere (i.c. actuele) parlementaire vraag in de plenaire vergadering van 23 juni 2021 (cf. ook Onderwijscommissie, 10 juni 2021) en naar een beslissing van de Vlaamse regering van 10 september 2021. Wat was het vervolg voor die Indiase verpleegkundestudenten in de opleidingen die minister Weyts toen geschorst had? En hoe zat het met de operationele aanpak van dat nieuwe kwaliteitskader? Ondanks het belang van dit thema verbeterde de kwestie van de spreektijd nu al significant, maar dat terzijde.

Minister Weyts meldde dat er een stop zou zijn op de instroom van zulke Indiase studenten tot er een concreet stappenplan zou voorliggen. Afgestudeerden moesten, heel logisch, aan alle voorwaarden van VKS-niveau 5 voldoen. Op basis van het nieuwe kwaliteitskader zouden de 20 verpleegkundeopleidingen (HOB5) in 1 schooljaar doorgelicht worden, vanaf medio november 2021. Hij beschreef dat kwaliteitskader nog, maar dat was eigenlijk publieke informatie, verwees daarvoor naar de website van de Onderwijsinspectie en ging kort in op de inforonde in kwestie vorig en dit schooljaar voor de betrokken opleidingen. In het schooljaar 2020-2021 had overigens ook al een terreinverkenning plaatsgevonden.

Uit de rest van de tussenkomsten bleek een grote eensgezindheid, over de partijgrenzen heen, van de legitimiteit van de HBO5-verpleegkundeopleidingen. In de nog lopende EU-inbreukprocedure over deze zaak had Vlaanderen een voortrekkersrol gespeeld. De Franse Gemeenschap was ter zake blijkbaar intussen ook in de Vlaamse richting geëvolueerd, wat dan de noodzakelijke aanpassing aan de federale wetgeving vooruit zou kunnen helpen. Medio oktober 2021 zou een zgn. package meeting plaatsvinden in de EU-procedure, waarop de eigenheid van de HBO5-verpleegkunde bepleit zou worden. Na nog enige gein over interveniënt Goeman en haar federale collega minister Frank Vandenbroucke kon vragensteller Daniëls de zaak besluiten.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het nieuwe kwaliteitskader voor de hbo5-opleidingen Verpleegkunde van Katrien Schryvers en over het kwaliteitskader voor hbo5-opleidingen van Koen Daniëls” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio