15 oktober 2020 – Studentenmobiliteit

Jo Brouns was erg productief in deze commissievergadering, met vier vragen om uitleg. Dit was zijn tweede. Hij wees op de dalende studentenmobiliteit door de coronacrisis, zowel naar als vanuit het buitenland. Dat was in meerdere opzichten een probleem (cf. ‘De economische effecten van internationalisering in het hoger onderwijs’ (voor abonnees) van onderwijseconoom Kristof De Witte). Was minister Weyts zich bewust van de problemen en welke mogelijkheden zag hij?

Dat was hij, maar de situatie was natuurlijk ook geen verrassing. Vanuit de overheid werd zoveel mogelijk ondersteuning geboden aan uitgaande en inkomende studenten. Idem vanuit de instellingen zelf. De minister somde verschillende vormen van flexibiliteit op (cf. ook de portaalsite www.studyinflanders.be). Voor de concrete financiële gevolgen was het nog te vroeg.

Waren er bijkomende richtlijnen, nu de pandemie toenam, zo vroeg Brouns nog. Interveniënt Anneleen Tavernier had eerder schriftelijke vragen gesteld over het thema, herhaalde hier de antwoorden daarop van de minister en stelde een zgn. bijkomende vraag die de minister in zijn eerdere antwoord hier al beantwoord had.

Hij reageerde in die zin ook met zoveel woorden…en de vraag bij studenten om te vertrekken was toch snel verstomd, gelet op de gewijzigde epidemiologische toestand.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de studentenmobiliteit uit en naar het buitenland van Jo Brouns” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio