15 oktober 2020 – Gratis lerarenopleiding voor Brusselse werklozen

Wat begon als een onschuldige vraag om uitleg (deels overigens over iets wat, los van de coronacrisis, ook in het Vlaams Gewest en de VDAB-context allanger dan vandaag bestaat) van Koen Daniëls kreeg naderhand een communautair staartje. Vragensteller Daniëls vond het Brusselse project van een lerarenopleiding voor bepaalde werklozen in de Brusselse Hogeschool Francisco Ferrer best interessant en polste bij minister Weyts naar zijn reactie en eventuele plannen om ook zoiets te doen in Vlaanderen.

Die lichtte inderdaad toe wat op een gelijkaardige manier al bestond: OKOT (OnderwijsKwalificerend OpleidingsTraject) in VDAB-context en de al door Daniëls zelf vermelde LIO (leraar-in-opleiding), conform de Codex Hoger Onderwijs, wat ruimer ging dan het Brusselse project, naar verluidt een samenwerking tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de stad Brussel. De minister zei er wel over verbaasd te zijn dat het Brusselse project zich beperkte tot de Hogeschool Francisco Ferrer. Tussen haakjes, de stad Brussel zelf is de inrichtende macht van o.a. die Franstalige hogeschool. Minister Weyts wist dat de twee Vlaamse hogescholen in Brussel met lerarenopleidingen, de Erasmushogeschool (EhB) en Odisee geen vraag gekregen hadden in dit verband, maar wel interesse hadden. Een uitbreiding van het project naar hen leek de minister opportuun voor een tweetalige stad en een tweetalig gewest als Brussel. Ik had de indruk dat hij op dat moment niet wist over wie precies de inrichtende macht van de Hogeschool Francisco Ferrer was en dat net dát misschien een (gedeeltelijke) verklaring kon zijn voor de situatie.

Met zijn antwoord had de minister overigens alvast het communautaire gras voor de voeten van vragensteller Daniëls deels weggemaaid. Kon meteen diens politieke opmerking volgen aan het adres van de Vlaamse politieke partijen die leden van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in hun rangen tellen (N.B. Drie Vlaamse partijen verkeren in dat geval.). Ik kon alleen met zekerheid uitmaken dat van de bewuste doelgroep Hannelore Goeman alvast sms-gewijs gevolg gaf aan die opmerking (maar cf. infra). Kon in de coronacontext door VDAB geen actieve wervingscampagne worden opgezet voor de OKOT-trajecten bij de juiste mensen, zo vroeg Daniëls nog.

Interveniënt Loes Vandromme verwees naar haar eigen eerdere vraag om uitleg (6 februari 2020) en kon melden dat op heel korte termijn een van haar Brusselse partijgenoten een vraag zou stellen aan Brussels minister Sven Gatz over de communautaire kwestie die hier ter sprake gekomen was. Interveniënt Jan Laeremans had al over de kwestie een schriftelijke vraag ingediend. Interveniënt Hannelore Goeman was ook positief en bereid om de zaak voort op te (laten) volgen.

De minister meldde nog dat in 2019 863 personen een lerarenopleiding gevolgd hadden via de VDAB en besloot ironisch dat Daniëls zijn latere opvolgingsvraag meteen aan Hannelore Goeman kon stellen.

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio