15 oktober 2020 – Extra-murosactiviteiten

Loes Vandrommes vraag om uitleg was ingediend vóórdat de coronacijfers nu snel en substantieel stegen (cf. ook het actualiteitsdebat van de dag voordien). Dus zou ze haar vraag wat aanpassen. Het was een vraag ten behoeve van de jeugdverblijfcentra, die in West-Vlaanderen talrijk aanwezig en belangrijk zijn voor onderwijs en jeugdwerk. Maar de sector stond nu onder zware druk door het verbod op extra-murosactiviteiten conform de huidige draaiboeken. Vandromme verbond de zaak ook met schoolvoorstellingen,waarover die ochtend door haar partijgenoot Orry Van de Wauwer een vraag om uitleg gesteld werd aan de minister van Cultuur Jan Jambon. Was minister Weyts bereid tot overleg met de logiessector en de onderwijsverstrekkers over een redelijke aanpak van de extra-murosactiviteiten in de toekomst?

Minister Weyts herinnerde aan het corona-overleg ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar, waarbij om in code geel te kunnen starten ook een prijs betaald moest worden, onder andere met betrekking tot de mondmaskerplicht, de toegang van derden tot de onderwijsinstelling en de extra-murosactiviteiten (als tijdelijke maatregel voor het eerste semester), in ruil voor enkele versoepelingen. Met het oog op het tweede semester had de minister een vergadering gepland met de zgn. Risk Management Group (RMG) op 13 oktober 2020, maar die vergadering werd geannuleerd. Nu was het (voorlopig) niet meer het goede moment daarvoor.

Vragensteller Vandromme vroeg of er, gelet op de grote angst, überhaupt dan wel extra-murosactiviteiten gedaan werden in het basisonderwijs en of de minister bereid was tot ook overleg met zijn collega van Toerisme. Interveniënt Koen Daniëls vond dat men ook niet te streng moest zijn en wachtte het Overlegcomité van 16 oktober en het onderwijscorona-overleg van 19 oktober af.

Minister Weyts bevestigde die pragmatische aanpak (terecht, dacht ik). Vragensteller Vandromme herhaalde (cf. de dag voordien) dat de laatste poort die ze zou willen sluiten die van de school was en ze leefde op hoop, wat groepsactiviteiten in een bubbel betrof.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over extra-murosactiviteiten voor scholen van Loes Vandromme” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio