15 november 2023 – Vlor-advies over eindtermen in kleuteronderwijs

Dit thema had ik wél verwacht. Maar… ook hier gold: zouden we nog iets nieuws vernemen, in casu wat de vorige dagen nog niet in de krant (voor abonnees) gestaan had? Overigens kan ik ook hier niet anders dan de lezer even te herinneren aan enkele van mijn bespiegelingen bij de hoorzitting op alweer… 26 oktober 2023. Vandaag las ik bovendien in “mijn” krant: “Vooruit ziet de kinderopvang ook als een belangrijke voorbereiding op het kleuteronderwijs.” Nóg vroegere ‘voorbereiding’ dus? Wat gaat het volgende zijn…? Maar dus dat nieuwe, interessante Vlor-advies.

Eigenlijk werd de hele bespreking een herhaling van welbepaalde (maar naderhand ging het eigenlijk over álle) aspecten van het wellicht belangrijkste onderwijsthema van deze legislatuur…: de onderwijskwaliteit, met name, wat de nieuwigheid betrof om voortaan ook bepaalde (op populatie te behalen) eindtermen/minimumdoelen in het kleuteronderwijs (derde kleuterklas; woordenschat en luistervaardigheid) op te leggen, terwijl daar tot nog toe alleen na te streven ontwikkelingsdoelen bestonden. Je kunt dat gedetailleerd lezen in het vermelde Vlor-advies, een publiek beschikbaar document. Er werd ook al even vooruitgelopen op een aspect van het financiëlemiddelenverhaal (ook de algemene financiering van het kleuteronderwijs trouwens), maar aangezien onder andere net dàt de dag nadien in de Onderwijscommissie besproken zou worden, zullen we dat later in die context behandelen. En vergeef het mij, maar die andere wens van Jean-Jacques de Gucht, de verlaging van de leerplichtleeftijd naar 2,5 jaar… daar ga ik geen woorden meer aan vuilmaken…

Minister Weyts zette zijn vizier aan het eind zelfs al op… de vólgende Vlaamse regering, tja… En zijn naar zijn zeggen akkoord met de onderwijsverstrekkers: spoorde dat dan met het Vlor-advies dat hier voorlag?

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio