15 juni 2023 – Grensoverschrijdend gedrag in leerplichtonderwijs

Van het eerdere cyberpesten en grensoverschrijdende gedrag in het hoger onderwijs verlegde Hannelore Goeman die laatste focus nu naar het basis- en secundair onderwijs. Ze somde ter ondersteuning meerdere casussen op die de media gehaald hadden. Overigens was de Turnhoutse casus wel héél actueel, want op deze zelfde dag berichtte De Standaard dat net nu acht jaar cel door de procureur in kwestie geëist was tegen de betrokkene. Het ging dus opnieuw over het externe meldpunt, maar ook over de recente gedachtewisseling met de Nederlandse Onderwijsinspectie. Die had een model van vertrouwensinspecteurs dat vragensteller Goeman wel aantrok. Vond de minister dat laatste ook een goede piste en zou het Vlaams MensenRechtenInstituut (VMRI) ook klachten over grensoverschrijdend gedrag in het leerplichtonderwijs behandelen?

Minister Weyts overliep de bestaande mogelijkheden om meldingen te doen (intern en extern, incl. Kinderrechtencommissariaat en CLB’s), mét ook de rol van de Onderwijsinspectie. En ja, ook het VMRI kon als extra mogelijkheid daarvoor dienstig zijn. Er waren de aanspreekpunten bij de lokale politie in geval van strafrechtelijke zaken. De Vlaamse regering besliste dat sinds 1 februari 2023 iedereen die met kinderen of jongeren wilde werken een uittreksel uit het strafregister moest voorleggen aan de organisatie waarmee die persoon een overeenkomst afsloot. Een schooldirectie kon, via de liaison van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI), ook navragen bij het parket of er sprake was van een lopend onderzoek dat relevant was voor de uitoefening van een beroep binnen onderwijs, bijvoorbeeld voor zedenfeiten. De minister zou geen extra vertrouwensinspecteurs naar Nederlands model aanwijzen.

Ondanks dat alles was vragensteller Goeman nog niet voldaan: eigenlijk vroeg ze naar bijkomende communicatie naar ouders opdat die zouden weten welke al de vermelde mogelijkheden waren; zij herhaalde dat zij minder dan de minister geloofde in het VMRI in dit verband, maar veel meer in het Nederlandse systeem (maar dat wisten we dus al…).

Daarop werd nog, de ene al wat langer en theatraler dan de andere, voortgeborduurd door Koen Daniëls, Johan Danen en Loes Vandromme: over de veranderende cultuur ter zake met méér meldingsbereidheid maar ook aandacht voor vermeende schuldigen, over de onverwijlde meldings- en aangifteplicht in de Nederlandse wetgeving en over een partnerschap tussen het VMRI en Onderwijs via de Onderwijsinspectie. Maar dat leverde voorts geen nieuwe inzichten meer op, op de belofte van de minister na dan om werkafspraken te maken tussen de verschillende instanties. Dat punt zou hij bekijken.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio