15 februari 2023 – Groen licht voor Vlaamse toetsen

Onmiddellijk ná het nieuwe actuele ‘nummer’ van Sam Van Rooy was het eindelijk de beurt aan de actuele onderwijsvragen en dat zou druk worden, hoewel… Soms lijken die actuele (onderwijs)vragen toch geen échte vragen om niet-publieke informatie te krijgen en het beleid van de (onderwijs)minister te controleren, maar worden ze gesteld puur uit politieke marketingoverwegingen… zoals bijvoorbeeld de eerste actuele onderwijsvraag in deze plenaire vergadering van de hand van Koen Daniëls. De zin daarvan, als heel binnenkort de echte, inhoudelijke behandeling begint in de Commissie voor Onderwijs, tja… (cf. Vlaamse regering, 10 februari 2023)? Ik ga er hier dan ook niet te veel over uitweiden, en dat houden voor dán. Overigens heb ik het belangrijkste al eerder geschreven tijdens de vele voorafgaande parlementaire besprekingen. Laatst nog in die gedachtewisseling met de mensen van het universitaire steunpunt zelf.

“Toevallig” zat ik de ochtend vóór deze plenaire vergadering de memorie van toelichting te lezen van het ontwerpdecreet over het voorliggende thema, dat dus de vrijdag voordien zijn definitieve beslag gekregen had in de Vlaamse regering en intussen wellicht ingediend was in het Vlaams Parlement. Vragensteller Daniëls mocht dan nog zijn vragen gefocust hebben op inderdaad enkele relevante elementen in het advies van de Raad van State, waarop wat langer gewacht had moeten worden, -- het was daar druk blijkbaar, de minister had onlangs nog gewag gemaakt van een … flessenhals aldaar. Zo goed als alles wat hier in de initiële vragen, de replieken, de tussenkomsten van zes interveniënten en in de antwoorden van de minister aan bod kwam, was ook al in extenso te lezen in die bewuste memorie van toelichting, een publiek document nota bene.

Het enige dat voor mij nog wat nieuwswaarde had, was de toelichting van de minister over de twee gedane pilootstudies in het basis- en het secundair onderwijs om de IT-werking en de receptie van de toetsitems op hun degelijkheid na te gaan (betrof ongeveer 5.000 leerlingen). Voeg daarbij nog wat andere relevante cijfers: kalibratie in 2023 (21.000 leerlingen), eerste echte afname in 2024 (140.000 leerlingen) en volgende afname in 2027 (280.000 à 300.000 leerlingen) en men kreeg gelijk een goed beeld van de omvang van de operatie. De ministers superlatieven waren niet van de lucht: gigantische operatie, huzarenstuk. Nu maar hopen dat die ook brengt, wat sommige politici verwachten c.q. hopen dat die zal brengen. In ieder geval, de grote verwachtingen inzake leerwinst, zoals die nog altijd expliciet in de decretale tekst staan (in tegenstelling tot de voorzichtigheid op dat stuk bij enkele betrokken academici én politici), zullen met argusogen gevolgd worden.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio