14 oktober 2021 – Ventilatiekader 2.0

De vraag om uitleg van Caroline Gennez was onder andere op dit krantenartikel gebaseerd. Op 6 oktober 2021 had minister Weyts zijn zgn. ventilatiekader 2.0 eerst gepresenteerd aan de ministers van Volksgezondheid op hun Interministeriële Conferentie. Bij nader toezien stonden de antwoorden op de meeste vragen al in die publieke tekst. Bovendien was het grootste deel van die 2.0-tekst (11,5 pagina’s) wat al voordien bestond, leek me, met dan een kleine aanvulling (uitrol vanaf 11 oktober; 2 pagina’s) over een schoolbevraging.

Dat bleek ook uit het mondelinge antwoord van minister Weyts, die zijn betoog beëindigde met de uitspraak dat ook minister Frank Vandenbroucke en partijgenoot van vragensteller Gennez redelijk tevreden was op 6 oktober. Zij schakelde dan maar over op het beperkte aantal aanvragen voor investeringen in ventilatiesystemen en op een kleine zijsprong naar de stijgende energiefactuur en naar de preventieadviseurs, waarover het recent nog ging in de Commissie. Alles kon namelijk toch nog beter, niet?

Interveniënt Johan Daenen polste naar een eventueel nieuw advies van de Risk Assessment Group (RAG). Interveniënt Loes Vandromme ging door op de situatie van de preventieadviseur (kreeg die ook een mandaatsvergoeding?) en de uitvoering van de cao.

Minister Weyts raadde vragensteller Gennez aan om toch wat meer onderwijs.vlaanderen.be te lezen in plaats van al die vragen te stellen. Met een kleine uitweiding over de tevredenheid van minister Vandenbroucke bewees de minister en passant zijn diepere kennis van de Vlaamse politieke geschiedenis én zijn talige talent (maar cf. een van zijn formuleringen in de ochtendlijke bespreking van zijn conceptnota decreet Leersteun, waarover je elders kunt lezen)… Van dat nieuwe RAG-advies had hij nog geen weet. Bij AGIOn ging het inderdaad om slechts een beperkt aantal aanvragen, die procedureel snel afgewerkt waren. De verplichte, onafhankelijke preventieadviseur was voorwerp van federale regelgeving. Het bewuste statuut (mandaat) in de cao was in voorbereiding.

Over hoe het gebruik van de CO2-meters gemeten werd, had de minister niet geantwoord, zo stipte vragensteller Gennez nog aan. En met haar akkoord over de mandaatsvergoeding voor preventieadviseurs in het kader van de cao en kleine reflectie daarover bewees ook zij over een niet gering ironisch talent te beschikken…

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het ventilatiekader 2.0 van Caroline Gennez” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio