14 oktober 2021 – Deelname van scholen aan Wake Up for Climate!

De generale repetitie voor deze vraag om uitleg van Roosmarijn Beckers hadden we al de dag voordien in de plenaire vergadering gehad, met de actuele vraag van haar partijgenoot Filip Brusselmans, waarover je elders op deze pagina’s eerder hebt kunnen lezen. Die was toch een pak jonger (sic) dan zij, dus ze had graag die eer aan hem gelaten. Wat dacht minister Weyts van de zgn. klimaatacties die terug van weggeweest waren? Konden bepaalde acties wel volgens de onderwijsregelgeving?

Eigenlijk had minister Weyts al een en ander rond spijbelen duidelijk gesteld in de pers na de oproep om opnieuw op vrijdagen klimaatacties te organiseren. Hij was er wel heel positief over dat jongeren zich engageerden. Het thema behoorde ook tot de zgn. sleutelcompetenties waarop de eindtermen gebaseerd werden. Met het cijfer van 70 scholen, die volgens vragensteller Beckers intussen hun deelname aan de klimaatprotestmars “Back to the Climate” toegezegd hadden, bewees de minister nog altijd het procentrekenen (ook voorwerp van bepaalde eindtermen) onder de knie te hebben en in eenzelfde beweging ook dat dat cijfer al bij al marginaal was. Ach ja, we leerden terloops ook dat de minister schoolgelopen had waar onderwijscommissaris Jan Laeremans toen al lesgaf en dat hij met enig heimwee aan zijn eigen esbattementen rond ene Happart terugdacht.

Vragensteller Beckers liet toch niet af. Wilde de minister dan toch misschien het huidige verbod voor politieke partijen om op school actief te zijn uitbreiden tot politieke drukkingsgroepen (nwvr: whatever that may be)? Zij doelde op de uitspraak van de Commissie Zorgvuldig Bestuur van 1 april 2019, die interveniënt Loes Vandromme helder en goed vond. Interveniënt Johan Daenen sprak zich uit tegen een “gedachtepolitie” en kaatste de bal terug door naar uitspraken van Beckers’ partijvoorzitter over linkse leraren te verwijzen. Interveniënt Jean-Jacques De Gucht verweet Beckers een groot wantrouwen tegenover leraren en scholen en plaatste het belang van een debatcultuur tegenover leerlingen monddood maken. Interveniënt Kathleen Krekels vroeg zich af of Anuna De Wever wel de draagwijdte van haar macht via zo’n spijbeloproep besefte. Tussen haakjes, ik bedenk bij zulke idolatrietoestanden nogal eens dit: de media moeten nog wat meer zulke mensen op een voetstuk plaatsen en dan zullen die zich snel nóg onaantastbaarder voelen…

Minister Weyts had intussen nog even het wereldwijde web geconsulteerd om zijn herinnering bevestigd te zien van Vlaams Belangers die destijds op een school worsten hadden uitgedeeld (nwvr: bij nazicht bleken het Zwan-worstjes te zijn; van die kleine of die grotere kon ik niet verifiëren).

Ten slotte repliceerde vragensteller Beckers nog dat dat “afrekenen met linkse leraren” van haar voorzitter figuurlijk bedoeld was en dat als zij scholen zou oproepen om deel te nemen aan een betoging van Schild & Vrienden, de andere partijen ook zouden steigeren.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio