14 maart 2024 – Stijgend aantal ongewettigde afwezigheden in gewoon basisonderwijs

Dit thema werd al meermaals besproken in het Vlaams Parlement deze legislatuur, relatief recent nog o.a.: op 22 februari 2024 (kleuteronderwijs), 18 januari 2024 (secundair onderwijs), 22 november 2023 (lager onderwijs), … Vragensteller Loes Vandromme hernam nu de verontrustende afwezigheidscijfers bij leerlingen van het lager onderwijs om vooral te focussen op het belang van wetenschappelijk onderzoek én van brugfiguren.

Die laatsten brachten een politiek verschil aan het licht tussen Vandrommes partij en die van de onderwijsminister: Vandromme wilde daarvoor Vlaamse (onderwijs)middelen, minister Weyts niet en vond het puur een zaak van lokaal sociaal beleid. Tussen haakjes, zowel in de verkiezingsmemoranda van OVSG en het GO!, als het hangende verkiezingsprogramma van cd&v staat die vraag naar brugfiguren, die op een laagdrempelige manier zouden kunnen zorgen voor preventie en een aanklampende aanpak, die weleens heel effectief zou kunnen zijn en de scholen best wel zou kunnen ontzorgen. Minister Weyts hield echter voet bij stuk, net zoals wat de rest van het (herhaalde) verhaal betrof, met de ouderlijke verantwoordelijkheid, incl. de wortel-en-stok-aanpak van het Groeipakket, in het middelpunt van de aandacht.

Dat laatste had de minister ook nog eens verteld in de Edegemse editie van “Ben bij de les” (voor abonnees) op 11 maart 2024. Zelf had ik daar (ook als taalkundige) het meest genoten van een interessante, huiselijke en matrimoniale ontboezeming vanwege N-VA-voorzitter Bart De Wever ten aanzien van de onderwijsminister. De Wever legde namelijk het verschil uit tussen drie verschillende taalversies (in Brabants-dialectgebiedmodus) die zijn echtgenote-zijinstromer in het onderwijs pleegde te bezigen in haar conversatie met haar echtgenoot over de onderwijsminister:

  • “Zegt ’s tegen Ben dat…”
  • “Zegt ’s tegen diejen Ben dat…”
  • “Zegt ’s tegen uwen Ben dat…”. Hoe schoon kan natuurlijke taal zijn? Ik wil nog weleens zien of artificiële intelligentie aan dat soort semantische subtiliteiten gaat kunnen tippen…

P.S. Op mijn vooraf ingediende vraag voor het event in Edegem over de aanpassing van artikel 24 van de Grondwet kwam geen antwoord wegens ineens een andere vragenprocedure tijdens de bijeenkomst zelf, waar inhoudelijk nogal wat tijd en aandacht ging naar het wel en wee van zijinstromers van vóór 1 september 2020, waarmee we een naadloze overgang kunnen maken naar het tweede thema van deze commissievergadering, waarover je elders op deze pagina’s leest.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio