14 december 2023 – Financiering van lessen vreemde talen in volwassenenonderwijs

Met het tweede en al laatste thema van de parlementaire vragen zaten we terug bij het volwassenenonderwijs, waarover we op 30 november 2023 al die interessante hoorzitting gehad hadden. Vragensteller Thijs Verbeurgt verwees daarbij naar een ‘open brief’ van leraren vreemde talen van acht cvo’s. Ik vermoedde dat hij hun vrije tribune van 27 november 2023 op de website van Knack bedoelde. Het probleem betrof de financiering van de vreemdetalenopleidingen. Aan zijn schriftelijk ingediende vraag om uitleg voegde vragensteller Verbeurgt tijdens de vergadering nog een vraag toe over het evaluatierapport van IDEA Consult (ja, alweer die…) over het financieringsdecreet volwassenenonderwijs.

Minister Weyts overliep de cursistenaantallen in talenopleidingen van de cvo’s en relativeerde de impact van de coronacrisis daarop. Voor 2022-2023 gingen die aantallen trouwens weer omhoog. Hij had het aantal talen uitgebreid (met enkele ietwat exotische exemplaren en een Noord-Koreaans grapje erbovenop… we kennen de minister intussen) en 13 programmatieaanvragen goedgekeurd. Plus nog enkele al genomen maatregelen (versoepelingen) en andere die voorts nog bij de behandeling van het voor deze legislatuur laatste genummerde onderwijsdecreet, OD XXXIV, aan bod zouden komen. Het Opleidingskompas en de brede communicatiecampagne kenden we al. Het nieuwe financieringsdecreet (2019) idem dito.

In de daaropvolgende interventies kwamen de bedreigde laagdrempeligheid/nabijheid van cvo-opleidingen (ook in minder dichtbevolkte regio’s) en de noodkreet rond zorgnoden bij het cvo-cursistenpubliek aan bod, zoals we ook al gehoord hadden in de recente hoorzitting. De minister hielp nog een verwarring rond verhoogd inschrijvingsgeld (in bepaalde gevallen) in de genoemde vrije tribune uit de wereld en meldde dat hij nog maar net een eerste versie van het IDEA Consult-evaluatierapport ontvangen had. Dus bespreking daarvan in de Onderwijscommissie zou eerder iets zijn voor februari 2024. Te onthouden.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio