13 juli 2023 – Schoolverlatersrapport van VDAB

Een jaarlijks weerkerend fenomeen: een vraag over het evenzeer jaarlijkse schoolverlatersrapport van de VDAB. Daarvoor tekende nu Hilâl Yalçin. Hoe hoger geschoold, hoe minder kans om werkzoekend te zijn. Die belangrijke, maar voor de hand liggende wetmatigheid bleef ook dit jaar overeind. De vragensteller legde de link met het (nieuwe) Actieplan tegen Schooluitval.

Minister Weyts maakte van de gelegenheid gebruik om nog eens al zijn intussen gekende maatregelen in dit verband op te lijsten. En de timing voor het nieuwe actieplan? Tegen september wilde de minister “een concrete opsomming van positieve acties”.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het schoolverlatersrapport van VDAB van Hilâl Yalçin” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio