13 juli 2023 – Promocampagne voor volwassenenonderwijs

Tweemaal eenzelfde titel in de vragen, maar toch een andere klemtoon bij de twee vragenstellers Karolien Grosemans en Loes Vandromme: de eerste zoomde vooral in op de efficiëntie van het landschap in het volwassenenonderwijs en de geplande evaluatie van het financieringssysteem, de tweede had het over de concrete organisatie van de promotiecampagne zelf en het nieuwe zgn. opleidingskompas.

We kregen opnieuw het verhaal van de Eduspong en zijn context, incl. de lopende promotiecampagne als onderdeel daarvan. Tijdens de zomer van 2023 zou bijkomend materiaal opgeleverd worden, specifiek voor kwetsbare doelgroepen. De vermelde gunning van de evaluatie van het financieringssysteem voor het volwassenenonderwijs liep nog. Volgend schooljaar werden de resultaten van die evaluatie verwacht.

Vanuit haar eigen regio liet vragensteller Vandromme toch nog wel enkele kritische noten vallen, wat de organisatie van de promotiecampagne betrof. En, meer algemeen, inzake de doelen van het volwassenenonderwijs, zag vragensteller Vandromme die breder dan de strikt arbeidsmarktgerichte invalshoek die vragensteller Grosemans bleek voor te staan. Ook geen nieuwe discussie.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio