13 juli 2023 – Leersteunmodel en personeelsproblematiek voor leerondersteuners

Over het Leersteundecreet, dat vanaf 1 september 2023 van kracht wordt, is zeker het laatste woord nog niet gezegd. In deze drie vragen om uitleg werd aandacht gevraagd voor drie verschillende elementen: de blijkbaar stroeve overgang van het bestaande M-decreetmodel naar het nieuwe leersteunmodel (communicatie, inschrijvingen), een specifiek probleem voor de pensioenregeling van leerondersteuners en een ander personeelsprobleem rond de anciënniteit van “zijinstromende” leerondersteuners bij de overgang naar het nieuwe leersteunmodel.

Over het eerste element zei minister Weyts dat de overgang, die inderdaad een reusachtige operatie was, globaal goed verliep en hij somde daarbij op wat er inzake communicatie ondernomen was, ook na klachten zoals die door vragensteller Vandromme aangekaart waren.

Over het tweede element beschreef de minister zijn optreden ten aanzien van de federale minister van Pensioenen Lalieux. En hij schreef ook een constructieve brief naar de contactpersonen van de leersteuncentra. Het probleem daar zat bij de Pensioendienst zelf, niet bij minister Lalieux of haar kabinet. Er werd alleszins hard aan gewerkt, waarbij de minister ook steun vroeg van de partijen die federaal in de meerderheid zitten.

Over het derde element antwoordde de minister dat hij een bijkomende overgangsmaatregel beslist had voor ondersteuners die de overgang gemaakt hadden vanuit de privésector.

Al bij al toch positief nieuws dus, maar hoe dan ook zal het nu zaak zijn om goed op te volgen wat dit nieuwe Leersteundecreet, in zijn diverse aspecten, precies zal betekenen in de concrete praktijk. Ik begon er al mee: het laatste woord hierover is zeker nog niet gezegd.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio