12 juli 2023 – Voorstel van decreet tot wijziging van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 en van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, wat de opleiding Basisverpleegkunde betreft : heel kort

Een verhaal met een heel lange voorgeschiedenis, waarover het al vaker ging op deze pagina’s, maar dat nu in deze laatste plenaire vergadering van het werkjaar, wat de Vlaamse dimensie ervan betrof, toch eindelijk decretaal kon landen. Nog iets nauwkeuriger gezegd, ging het om het Vlaamse onderwijsvervolg op een federale wet over gezondheidszorgberoepen, die dus eerst in orde moest zijn, voordat dit Vlaamse, decretale deel geregeld kon worden. Die federale wet (weliswaar zonder bijhorend koninklijk besluit, dat noodzakelijk is voor het opstellen van de beroepskwalificatie van basisverpleegkundige) was pas heel recent tot stand gekomen. Dus nu kon dit Vlaamse (nogal technische) decreet volgen.

Maar het federale verhaal was dus nog niet beslecht, zoals ook bleek in het debat. PVDA en Vlaams Belang spaarden hun kritiek niet.

Hoe dan ook, de memorie van toelichting (p.2-4) vatte nog eens goed de situatie samen rond de twee soorten verpleegkundige beroepen en dito opleidingen. De nieuwe situatie gaat pas in voor studenten die zich inschrijven voor de hbo-opleiding Verpleegkunde vanaf september 2023. Voor afgestudeerden van die opleiding en voor studenten die nu al die opleiding volgen, verandert er niets aan de opleiding, rechten en titel.

118 parlementsleden namen aan de stemming deel: 93 leden stemden vóór, 25 leden stemden tegen.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio