13 januari 2022 – Overbelasting van CLB’s door corona

Corona is verre van weg. Dat weten we intussen wel. En inderdaad de omikrongolf die zich heel snel aandiende na de vorige deltagolf, die sowieso al de CLB’s overbelastte, strooide nog meer roet in het eten van een eerder genomen beleidsmaatregel ten bate van de CLB’s: die extra 300 fte’s (ongeveer 14 miljoen euro), weet je nog, waardoor de CLB’s, naast hun ad-hocopdracht van contacttracing, zich ook weer beter aan hun structurele taken (bv. medisch onderzoek) zouden kunnen wijden. Vragensteller Roosmarijn Beckers had uit diverse kranten geleerd dat een en ander nog altijd duidelijk problematisch was in de huidige praktijk. Ze liet niet na daarbij ook haar sociale kant te tonen. Ik herinner me die ook van de parlementsverkiezingen van voorjaar 2019, maar dat terzijde. Een langetermijnoplossing was nodig. Hoe reageerde minister Weyts op de vermelde vaststellingen in de praktijk en hoe ging hij de vermelde overbelasting van de CLB’s (ook financieel) remediëren?

De minister hernam nog eens het hele verhaal van de taak en de ervaringen van de CLB’s tijdens corona. Er waren wel grote regionale verschillen in die CLB-ervaringen, wat de impact van corona betrof op de reguliere taken van de CLB’s. Er was ook een plan om de gemiste consulten in kaart te brengen en indien mogelijk, in te halen. Maar het oorspronkelijke doel van de minister om zulks te realiseren via de extra 300 fte’s was inderdaad doorkruist door de coronacomplicaties. De minister was wel (en niet voor het eerst) heel positief over het werk van de CLB’s.

Toch wilde vragensteller Beckers weten wat de minister nóg extra ging doen. Interveniënt Johan Danen was nieuwsgierig naar de regionale verschillen waarop de minister gewezen had. Danens bijkomende vraag over de langere termijn en de kwestie van (het inhalen van) “achterstallige onderzoeken” vond ik dan wel weer vreemd, omdat de minister dat al gezegd had. Interveniënt Koen Daniëls hoopte dat de polarisatie inzake coronavaccinatie geen impact zou hebben op de houding van mensen ten aanzien van de (gewone) andere vaccinaties (lees: bv. mazelen). Hij wilde ook weten of die 300 fte’s ingevuld waren. Interveniënt Loes Vandromme ten slotte sloot zich aan bij de eerdere woorden van dank en appreciatie voor de CLB’s en vroeg aandacht voor ook die nog andere (ook door corona gehinderde) taak van de CLB’s: schoolloopbaanbegeleiding (N.B. Vandromme verwees daarbij naar de commissievergadering van 11 maart 2021, waar het o.a. wel ging over leerwinkels (voor volwassenen) en psychisch welbevinden in onderwijs; toegegeven, in zekere mate verwante thema’s, maar wanneer het over achterstallig werk van de CLB’s en (expliciet) schoolloopbaanbegeleiding ging, kon beter verwezen worden naar haar tussenkomst in de commissievergadering van 4 februari 2021, leek mij).

Minister Weyts kon niet zeggen of de 300 fte’s volledig ingevuld waren, en was altijd bereid om bij extra vragen te doen wat hij kon. De communicatielijnen met koepels en CLB’s waren heel goed. De beste remedie om de CLB’s te ontlasten was een versoepeling van de test- en quarantaineregels, maar daarvoor was de minister afhankelijk van anderen. Op het moment waarop ik deze zinnen typ, was er op dat vlak overigens al een en ander weer bijgestuurd.

Vragensteller Beckers’ slotwoord, dat alweer niet echt een slotwoord was, maar soit, herhaalde (te) vele zaken die al gezegd waren. En ze miste vooral een zgn. langetermijnvisie… tja, ik las op de dag waarop ik dit stukje schreef in mijn krant over die zgn. coronabarometer. Misschien had vragensteller Beckers tijdens de bewuste commissievergadering zoiets op het oog.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio