13 januari 2022 – Corona

Als ik me niet vergis, schreef ik het al eerder: het parlementaire instrument “vraag om uitleg” is niet echt geschikt voor thema’s die een heel snelle ontwikkeling kennen in de actualiteit, zoals het binnenkort al twee jaar aanslepende c-dossier… Vragen om uitleg daarover op moment t (van indiening) zijn dan heel vaak (althans deels) achterhaald op moment t + x (van agendering) en bovendien zijn de topics in kwestie intussen al even vaak in de media “beslecht” nota bene door diezelfde actoren: minister en onderwijscommissarissen. Verre van zelf een fraaie oplossing te kennen voor dat probleem, blijf ik die praktijk toch storend vinden. Uiteindelijk dateren die parlementaire instrumenten wel uit een tijd waarin de snelheid en het bereik van de media veel en veel beperkter waren dan nu. Het zij zo. Maar hoe zat het dus nu met die gestelde coronavragen…? Met alweer niet minder dan drie onderwijscommissarissen: Loes Vandromme (met zelfs twee verschillende coronatopics), Koen Daniëls en Jan Laeremans. Die laatste diende zelfs, niet voor het eerst, meer dan twee A4’s tekst in. Ik weet niet wie diens teksten schrijft, maar de liefde van Laeremans voor het Duits indachtig, zou ik hem toch eens durven adviseren: in der Beschränkung zeigt sich der Meister…

Bij de vragen was er de kwestie van de juridische basis van de mondmaskerverplichting vanaf 6 jaar (met ingebrekestellingen, met uitspraken van de Raad van State). Er was ook het hoe, wie en waar van de vaccinatie van die jongere kinderen (5-11 jaar). Er was de aanpassing van de test- (incl. de al of niet gratiskwestie van zelftests en ja hoor, met ook weer de verwijzing naar Oostenrijk…) en quarantaineregels. Uiteraard ook de ventilatie- en luchtreinigingsproblematiek. En dan vergat ik nog het onderscheid tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde leerlingen in het secundair onderwijs. Beste lezer, verbaast het je dat dat hele verhaal duurde van 15.17 u tot 16.30 u, West-Europese wintertijd? En men kon nu niet echt staande houden dat dit de allereerste bespreking van de zaak was… Gelegenheidsvoorzitter Loes Vandromme sprak later in de vergadering niet onterecht van een ware “gedachtewisseling”. Het zij zo. Ik ga het hier alleszins erg kort houden, maar voor wie dat wil, zoals geweten, maakt de parlementaire technologie het al geruime tijd mogelijk om die mensen op hun wenken te bedienen via de video-opname van de vergadering (cf. infra).

Minister Weyts verwees voor de juridische invalshoek van de mondmaskerplicht naar (geruststellende) uitspraken van de Raad van State en naar het Koninklijk Besluit (KB) dat intussen geregeld was. Over de andere aspecten voegde de minister weinig nieuws toe aan wat daarover recent al verteld was. Misschien nog dit over de luchtreinigingskwestie: projecten ter zake van professor Bert Blocken en professor Marc Van Ranst zouden nu starten, ook in andere sectoren.

De lange bespreking met soms heel wat details die nadien nog volgde, bracht enerzijds veel herhaling van wat al gezegd was (cf. ook de plenaire vergadering van de dag voordien) en anderzijds bevestiging van bepaalde meningsverschillen (zoals over het al of niet gratis ter beschikking stellen van zelftests en over het al of niet op school gebruiken van tests). De minister wees er nog wel op dat het onderscheid tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden in het secundair onderwijs samen spoorde met datzelfde onderscheid in de rest van de samenleving. Dat was nodig geweest om de quarantaineregels te versoepelen. De royale (al is dat woord in zijn geval wellicht minder aangewezen) uitweiding van de minister werd soms zelfs wat grappig: over de “brol” (volgens professor Blocken) op de lijst luchtreinigingstoestellen in een eerder (federaal) Ministerieel Besluit (N.B. Zulke toestellen doen blijkbaar ook niets aan het CO2-gehalte in een lokaal); over de legendarische quote van toenmalig minister Maggie De Block helemaal aan het begin van deze coronahistorie; en inzake testing op school over “de wekelijkse stok in de neus”. De minister wees ten slotte nog op de extra middelen (per groep van leerlingen op een gedifferentieerde manier naargelang van het type onderwijsinstelling) van eind 2021 voor de aankoop van zelftests en CO2-meters.

Ik kon leven met de slotwoorden van de vragenstellers, hoewel ik de zinvolheid van die procedure blijf betwijfelen, maar met alle respect, het “slotwoord” van vragensteller Laeremans was geen slotwoord meer, maar een uitweiding van drie minuten…

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio