13 januari 2022 - Internaat Huis aan Zee

Niet minder dan 16 (!) vragen om uitleg voor deze namiddagvergadering van de Onderwijscommissie en dan was er ’s ochtends ook al een vergadersessie geweest over een van de ontwerpdecreten i.v.m. het inschrijvingsrecht in het basis- en secundair onderwijs. Ik ga hier en daar dan ook wat tijdbesparend werken in mijn commentaren… en al zeker waar het corona betrof. Maar eerst dus een totaal ander thema, dat deels te maken had met een heel concrete casus van een internaat, maar deels ook met de veel ruimere beleidsontwikkeling die volop bezig was tussen Onderwijs en Welzijn. Die laatste kwestie was overigens ook al eerder in deze commissie ter sprake gebracht en hield een erg complex verhaal in waarin nu, volgens minister Weyts, wel een doorbraak bereikt was (cf. infra). Meteen drie vragenstellers (Johan Danen, Loes Vandromme en Koen Daniëls), waarbij de enen (Danen en Daniëls) vooral over de misstanden in het bedoelde internaat vragen stelden, maar de andere (Vandromme) veeleer geïnteresseerd was in de ruimere, actuele beleidscontext ter zake. Er was namelijk intussen de conceptnota Onderwijs-Welzijn (advies van Vlaamse Raad WVG, advies Vlor) naast ook daarmee gepaard gaande budgettaire maatregelen die de Vlaamse regering goedgekeurd had op 17 december 2021.

Minister Weyts was in zijn antwoord erg terughoudend, wat de concrete casuïstiekkwestie betrof, want dat onderzoek liep nog. De overgang van de betrokken internaten van het Gemeenschapsonderwijs van Onderwijs naar Welzijn belichtte hij wel heel gedetailleerd. Het was inderdaad een dossier met heel wat verschillende aspecten, die de zaak erg complex maakten. Hij noemde het later een revolutionaire stap, die heel hoopgevend was. De conceptnota Onderwijs-Welzijn had bovendien nog een ruimere scope dan alleen de transitieproblematiek: later zou een nieuw decreet volgen over (alle) onderwijsinternaten tout court, waarrond het werk ook volop bezig was.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio