12 mei 2022 – Toekomst van project Talent

Eigenlijk was de enige reden die vragensteller Kathleen Krekels had om deze vraag om uitleg te stellen deze: er was in de commissievergadering van 21 april 2022 enige onduidelijkheid ontstaan over de precieze timing van het zgn. project “Talent”. Kwam er nu wél of niet een vervolg na de geplande evaluatie ervan in het najaar van 2022? Maar in plaats van dat gewoon even rechtstreeks na te vragen bij, toch een partijgenoot, werd er toch maar weer een formele, bijkomende vraag om uitleg ingediend, incl. een omstandige intro mét daarin nog maar eens alle intussen genomen en geplande beleidsmaatregelen ter zake en mét nog enkele bijkomende elementen inzake modaliteiten van het bewuste project. Gelukkig werd de bespreking dan toch nog wat informatiever.

Minister Weyts kon niet anders dan heel wat te herhalen, wat ik hier niet ga doen (nwvr: veel valt trouwens te lezen op www.projecttalent.be en er zou een studiedag komen op 3 oktober 2022). Wél leek het mij nuttig om nog hierop te wijzen. Blijkbaar had de werkwijze van het project ook nuttige effecten voor het zorgbeleid (cf. brede basiszorg, waarover het ook al zo vaak ging) op school voor álle leerlingen. Dat was dus zeker al positief. In tegenstelling tot 21 april 2022 klonk het inzake timing nu ineens aldus: “Als we deze verwezenlijkingen kunnen voorleggen, lijkt het mij op grond daarvan meer dan zinvol om het project te verlengen en uit te breiden. Concreet gaan we dus verlengen, aangezien we met het expertisecentrum en de ankerscholen sowieso nog tot 31 oktober van volgend jaar verdergaan.” Oké, het is maar dat het duidelijk is. Bijkomende scholen zouden in 2022-2023 kunnen instappen in de lopende lerende netwerken. Ook dat leek mij positief. Vanuit de lerende netwerken en het expertisecentrum zouden diverse partners worden betrokken – bij uitstek de pedagogische begeleidingsdiensten en de CLB’s, maar evengoed de lerarenopleiders en ondersteuners –, om de expertise uiteindelijk ook in de adviespraktijk van het volledige Vlaamse onderwijs ingang te doen vinden. Ook daar kon niemand tegen zijn.

Hoefde het nog gezegd te worden dat vragensteller Krekels superblij was. En nog kreeg ze er niet genoeg van: getuige daarvan haar omstandige repliek, mét (haast traditiegetrouw) veel herhaling van wat net voordien gezegd was.

Interveniënt Koen Daniëls liet in dezen ook weer de link met de lerarenopleiding niet koud worden en interveniënt Loes Vandromme sprak weliswaar heel even van “hoogbejaarden”, maar polste dan naar de mogelijkheden in het verdere vervolg van scholen die tijdens de eerste projectfase niet in aanmerking gekomen waren.

Minister Weyts (na nog even een grapje rond het verschil tussen “de Onderwijscommissie gaat op reis” en “de Onderwijscommissie gaat op werkbezoek”; nwvr: oh, waar was de tijd gebleven dat zelfs eenvoudige fractiemedewerkers met deze commissie, weliswaar in een heel andere samenstelling, meerdaags naar Zuid-Afrika… op werkbezoek mochten gaan….?) meldde dat de huidige ankerscholen wel 50 tot 100 procent meer scholen (dan nu) zouden kunnen begeleiden, wat dus een substantiële uitbreiding van het hele netwerk zou betekenen. De integratie van dit hele thema in de lerarenopleiding maakte deel uit van de ministers ambitie om ervoor te zorgen dat de leraren in de opleiding veel beter zouden worden voorbereid op de diversiteit zoals die bestond in de klas van vandaag. Tot slot verwees de minister ook nog naar de zgn. hogere lat van de eindtermen die alle leerlingen mee naar boven moesten trekken. Akkoord met dat idee, maar we zullen de concrete praktijk afwachten.

Om helemaal de goede, bijwijlen zelfs uitgelaten, sfeer in de commissie te illustreren, nog deze kleine uitsmijter: die was overigens in gang gezet door de minister himself (of moet ik zeggen: selbst?) die ochtend bij de bespreking van het ontwerpdecreet over duaal leren, waarover je kort elders op deze pagina’s kunt lezen; daar had hij gesteld dat aan maatregelen (nwvr: namelijk de mogelijke verlenging van de periode waarbinnen een werkplek gevonden moest worden) een grens was, zeg maar, een einde, wat hem dan vervolgens de blijkbaar in zijn hoofd gemaakte associatie [rond 1:47:22] ook daadwerkelijk deed uitspreken… zoals in dat Duitse liedje van bij nader toezien ene Stephan Remmler: ‘Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei’… Ja, beste lezer, ik verzin hier niets, en evenmin dat de namiddagvergadering daarmee besloten werd via de kleine dj set van gelegenheidsvoorzitter Loes Vandromme. Live een commissievergadering bijwonen of alleen de schriftelijke notulen nadien lezen? Het eerste heeft duidelijk een meerwaarde t.o.v. het tweede…

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de toekomst van het project Talent van Kathleen Krekels” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio