12 januari 2023 – Kansen voor en gevaren van OpenAI

Karolien Grosemans vroeg aandacht voor een nieuw technologisch fenomeen dat in meerdere richtingen relevant voor het onderwijs was. Recent konden we daarover echo’s lezen in de pers. Ook kersvers directeur van het Leerpunt Pedro De Bruyckere schreef er begin januari in zijn blog over. ChatGPT was de naam van het fenomeen. Wat was de visie van minister Weyts en hoe zou hij het onderwijsveld voorbereiden op en wapenen tegen dat fenomeen?

Alvast in mijn oren klonk de minister heel redelijk. Hij bracht in zijn antwoord voorts vooral het verhaal van “zijn” Kenniscentrum Digisprong, dat in dezen maximale ondersteuning zou bieden aan leraren en scholen. Ook de zgn. bootcamps voor ICT-coördinatoren in het professionaliseringsonderdeel van de zaak herinnerden we ons van meerdere eerdere parlementaire besprekingen. Tot slot stipte de minister nog deze initiatieven aan: het Vlaams Beleidsplan Artificiële Intelligentie onder aegide van minister Jo Brouns, met daarin de oproep ‘Digitale School’, en de 6,5 miljoen euro voor virtual reality in het kader van het Relanceplan van de Vlaamse regering.

Zou het Kenniscentrum ook een plagiaatcontrole à la de al bestaande, extra optie in Smartschool mee ontwikkelen, zo wilde interveniënt Jan Laeremans nog bijkomend weten. Minister Weyts had een goed oog in zulke ontwikkelingen, zoals met name Smartschool in het verleden al bewezen had als antwoord op vragen en behoeften van leraren. Commissievoorzitter-vragensteller Grosemans eindigde met nog een leuke test waaraan zij ChatGPT onderworpen had: het systeem was blijkbaar (nog) niet in staat geweest om het tekstgenre “ontvankelijke vraag om uitleg” te genereren…

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de kansen voor en gevaren van OpenAI voor het onderwijs van Karolien Grosemans” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio