11 mei 2023 – Sectorale proeven in elektrotechnische studierichtingen

De laatste vraag van de commissievergadering werd op een drafje afgehandeld (minder dan een kwartier). Dan kon het ineens weer wél. De magen knorden wellicht intussen. Vragensteller Arnout Coel was geïnteresseerd in de zgn. ‘Electro Brain’-proeven, de sectorale proeven die georganiseerd werden door de sectororganisatie voor elektrotechniek, Volta. Over dat laatste hadden we al eens gehoord via een vraag om uitleg van Johan Danen op 9 februari 2023. Met die proeven kregen tso- en bso-opleidingen een duwtje in de rug. Vragensteller Coel vergat ook niet zijn minister een pluim op zijn figuurlijke hoed te steken: het Excellentiefonds, weet je nog, beste lezer? De eerste Vlaams-Nederlandse onderwijstop in Antwerpen op 23 februari 2023 zou een belletje bij je moeten doen rinkelen. Vragensteller Coel had heel wat vragen: was er een rol voor het Excellentiefonds om initiatieven als de ‘Electro Brain’-proeven te ondersteunen, wat was de stand van zaken met de aanvragen/voorstellen m.b.t. het Excellentiefonds, quid met de RTC’s in dit verband, maar voor zijn laatste vraag haalde Coel zijn mosterd van de zgn. Electropass zowaar bij onze Franstalige landgenoten. Het gebeurde niet alle dagen.

Minister Weyts noemde de hele zaak een positief verhaal, dat perfect aansloot bij de STEM-agenda. Voor het Excellentiefonds was het nog iets te vroeg: inschrijvingen konden nog tot 21 mei, maar ook dat leek een positief verhaal te worden, waarvoor hij alweer een mooie Franse uitdrukking veil had: l’embarras du choix. Over de RTC’s en de bijkomende koerswijziging (na het eerdere, aangepaste decreet daarover) vertelde de minister hetzelfde als bij een recente, eerdere gelegenheid: zelfs in de toekomst ook een rol bij duaal leren én een zgn. geografische downscaling in plaats van de provinciale scope waarop de RTC’s nu nog opereerden.

Vragensteller Coel zette het promotiepraatje nog wat voort en vroeg nog naar feedback “van de ministers onderwijsclub” (lees: de onderwijskoepels) over hoe zij stonden tegenover die olympiades voor tso- en bso-richtingen? Interveniënt Loes Vandromme schatte het verschil in tussen de ‘Electro Brain’-proeven (met een evaluatiedocument voor de leerling) en de Electropass (als een kwaliteitslabel van een bepaalde, al verworven competentie) en vroeg naar de link tussen de voorstellen van de minister en het RTC-decreet.

Voor de RTC’s had de minister blijkbaar nog bijkomend budget in petto. De Electropass leek hem geen gevaren op te leveren, als zouden leerlingen mét zo’n pass op zak geneigd zijn om vroegtijdig de school te verlaten. De onderwijskoepels zouden nog niet te veel reclame gemaakt hebben voor het Excellentiefonds en hij wilde hen in deze fase nog wel wat aanporren. De tso/bso-scholen zelf waren volgens de minister al wel ervan op de hoogte.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio