11 mei 2023 – Opleidingen voor veiligheidsberoepen

De laatste vraag om uitleg op de agenda werd als eerste behandeld wegens treinproblemen van de eerste geagendeerde vragensteller. De eerste, effectieve vragensteller, Koen Daniëls, had een heel specifieke onderwijsvraag, die samen met interveniënt Jan Laeremans snel een communautair rondje van kritiek op het federale beleidsniveau werd, en in een bepaald opzicht ook ietwat overdreven, tenminste naar mijn smaak (cf. infra). Vragensteller Daniëls liet uiteraard ook niet na zijn persoonlijke betrokkenheid bij het thema te vermelden, zoals hij in het verleden ook al deed. Er was wel degelijk een probleem: het federale beleidsniveau kwam zijn beloofde financiële verplichtingen niet na (sinds 2009-2010) en er was sprake van ‘uitgeklede’ opleidingen voor diverse veiligheidsberoepen met als gevolg dat de tso/bso-opleidingen in kwestie minder aantrekkelijk werden voor leerlingen, waardoor ze op hun beurt nóg verder achteruitgingen en finaal dreigden te verdwijnen, terwijl het toch om knelpuntberoepen ging.

Minister Weyts wist van een brief, namens de (wellicht 5) provincies, aan federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. Die had geantwoord dat ze werkte aan een aanpassing van het regelgevende kader, waarbinnen dan de subsidieregeling een plaats zou krijgen. Tot ontzetting van de minister en zijn partijgenoot Daniëls (en interveniënt Laeremans deed er nadien nog een duidelijke schep bovenop: “de federale puinhoop”)… Blijkbaar waren ze even vergeten dat mevrouw Verlinden pas minister was sinds 1 oktober 2020… en dat er sindsdien wel wat andere katten te geselen geweest waren (en nog zijn) dan een regeling voor het genoemde thema…

De bespreking duurde wel slechts een kwartier, maar ik had even het gevoel dat vragensteller Daniëls via te veel herhaling de tijd moest volpraten tot vragensteller Katia Segers gearriveerd was, maar dat terzijde. Vanaf toen werd de timing in de commissievergadering en de bewaking ervan veel problematischer… ik kan niet anders dan bij Segers’ vragen daar toch een kanttekening bij te maken (zie elders op deze pagina’s).

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de organisatie van opleidingen voor veiligheidsberoepen van Koen Daniëls” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio