11 mei 2022 – Plaatstekort in buitengewoon onderwijs

Vrijdag 6 mei 2022 konden we in de pers alarmerende cijfers lezen over capaciteitsproblemen in het Antwerpse buitengewoon basisonderwijs. Intussen ook hier en daar elders. Kathleen Krekels en Loes Vandromme grepen de zaak aan om minister Weyts te ondervragen. Welke acties zou hij ondernemen voor die tekorten nu op korte termijn en hoe zou hij anticiperen om in de toekomst zulke problemen te vermijden? Of in nog andere bewoordingen: hoe zou hij ervoor zorgen dat ieder kind een plaats op school zou krijgen, hetzij in het gewoon onderwijs, hetzij in het buitengewoon onderwijs?

In mijn hoofd legde ik enkele zaken uit het recente verleden samen (want ik voelde dat weer veel herhaling in aantocht was): de beslissing van de Vlaamse regering van 25 februari 2022 over, inderdaad, de geografische verdeling van de capaciteitsmiddelen scholenbouw 2022-2024 (dat was die 180 miljoen euro, incl. 25 miljoen euro voor het buo, waarover minister Weyts nu opnieuw sprak), de vraag om uitleg in de Onderwijscommissie op 31 maart 2022 en de actuele vraag in de plenaire vergadering op 27 april 2022, allemaal in ditzelfde verband. Daarmee vatten we namelijk het belangrijkste ook van de actuele vragen van de huidige plenaire vergadering.

Er was al een en ander aan het capaciteitsprobleem gedaan (+5.000 plaatsen), naast nog enkele andere faciliterende maatregelen, die we ook al eerder gehoord hadden, en er was uiteraard het plan rond het toekomstige decreet Leersteun… inderdaad.

Misschien nog een van de meest concrete, andere zaken, waarop de minister, jammer genoeg, niet antwoordde, was de bijkomende vraag van Loes Vandromme naar een mogelijke hertelling op 1 oktober, een maatregel die ook al in het verleden gehanteerd was. Of betekende dat stilzwijgen dan dat die hertelling er niet zou komen?

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio