11 maart 2021 – Vlaamse brede heroverweging voor beleidsdomein Onderwijs

Jean-Jacques De Gucht breide een vervolg aan twee actuele vragen van 4 maart 2021 aan minister Matthias Diependaele over ook iets dat uit Nederland was komen overwaaien: de brede heroverweging. Vragensteller De Gucht paste het toe op het beleidsdomein Onderwijs. Algemeen bedoeld was een operatie waarbij de Vlaamse uitgaven zeer grondig zouden worden doorgelicht op efficiëntie en effectiviteit. Ook zou de kostendekkingsgraad van bepaalde diensten worden onderzocht. Kostenplaatje: 10 miljoen euro uit het relancebudget. Timing: tegen de zomer van 2022. Vragensteller De Gucht citeerde uit de mededeling van de Vlaamse minister van Financiën aan de Vlaamse regering op 4 december 2020 om de werkwijze toe te lichten. Hoe ging dat aangepakt worden voor Onderwijs en was de vooropgestelde timing daarbij haalbaar?

Dat was geen eenvoudige vraag, aldus minister Weyts, want zijn kabinet was niet betrokken, net zomin als andere vakkabinetten. Het ging om een opdracht aan de administratie. Het betrof alle uitgavenposten. Er werd nog aan een concreet plan van aanpak gewerkt. Gelet op de inderdaad strakke timing, zou in hoofdzaak alleen een beroep gedaan worden op al bestaande rapporten, analyses en ander materiaal. De minister wees er ook fijntjes alvast op dat iedereen tijdens deze oefening in het licht van de Vlaamse brede heroverweging oog zou hebben voor het gegeven dat het onderwijs de basis van het succes van ons welzijn en onze welvaart in Vlaanderen was … Gelijk had hij!

Zou er niet beter wat meer tijd genomen worden om een beter werkstuk af te leveren? Maar dat zou vragensteller De Gucht aan minister Diependaele vragen, tenzij minister Weyts dat zelf rechtstreeks voor De Gucht zou doen, zo reflecteerde die laatste luidop. Met het idee zelf was hij het wel helemaal eens. Interveniënt Johan Danen huiverde een beetje van het koele, strikte efficiëntiedenken met betrekking tot onderwijs en hoopte dat ook de inkomstenzijde (lees: rechtvaardige, efficiënte en sturende gewestbelastingen) onderdeel van de oefening zou zijn. Interveniënt Arnout Coel vond de brede scope van de oefening opportuun en wist dat de fractiegenoten van vragensteller De Gucht die week aan alle ministers, behalve die van de eigen partij, een gelijkaardige vraag stelden.

Minister Weyts hernam wat hij al gezegd had met nog enigszins andere woorden. Vragensteller De Gucht ten slotte rapporteerde van de heel open dialoog in zijn partij, dus ook met de eigen ministers, en die zouden deze oefening evengoed maken.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio