11 maart 2021 – AGODI en Nederlandse onderwijsactoren

Jo Brouns had het jaarverslag 2019 van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) geconsulteerd en daarin gelezen over diverse vormen van samenwerking met Nederland. Zeker ook vanuit zijn eigen provincie vond vragensteller Brouns zulke samenwerking belangrijk. Hoe zou minister Weyts de samenwerking tussen AGODI en Nederlandse onderwijsactoren versterken en waren er al nieuwe projecten en samenwerkingsverbanden gepland tussen AGODI en de Nederlandse onderwijspartners in 2021 of later?

Minister Weyts beriep zich op de gezamenlijke nota van de vijfde (online) Vlaams-Nederlandse top van november 2020. Corona was wel voor allerlei evenementen een spelbreker geweest. Waar digitaal overleg mogelijk was geweest, was het ook georganiseerd. De minister gaf concrete voorbeelden, met tussendoor ook nog een incidentje met een Zeeuwse onderwijsambassadeur, die later door vragensteller Brouns aangewend werd om nog een andere vraag te stellen.

Inderdaad, Brouns verlegde de aandacht naar het wat delicatere terrein van de centrale toetsen, waar Nederland met al zijn ervaring vandaag heel kritisch naar keek volgens de vragensteller, en ook naar de kwestie van de in de beleidsnota geplande onderwijsambassadeur. Hoe stond het daarmee en wat met een grotere campagne om het aantal leraren hier toch op peil te houden? Er ging zelden in deze commissie een vraag voorbij zonder een tussenkomst van interveniënt Koen Daniëls. En ook nu diste hij uit zijn rijke historische kennis over deze commissie het verhaal op van het zgn. Herenakkoord dat nadien het Damesakkoord werd tussen Vlaanderen en Nederland. Een nieuwe Vlaams-Nederlandse afspraak was opportuun, vond Daniëls.

Minister Weyts rekende na corona en na de Nederlandse verkiezingen van 17 maart inderdaad op een snelle date en op een goede match, waarmee hij helemaal in het hippe dating discours bleef. Wat het lerarentekort betrof, was de minister nu bezig met de strategische communicatie, waarbij hij ook nog hoopte te kunnen leren van Nederland, maar hij ontweek angstvallig het woord “onderwijsambassadeur”. Voor alle zekerheid wellicht herhaalde vragensteller Brouns het dan maar zelf en hij dacht vervolgens aan een uitstap naar Nederland, die commissievoorzitter Grosemans gelijk vertaalde in twee dagen Den Haag. Waar is de tijd dat we met de Onderwijscommissie naar de vensterscholen in Groningen en diverse onderwijsprojecten in … Zuid-Afrika trokken. Recent nog kreeg ik enkele ‘oude’ foto’s van toen in mijn mailbox. Héél mooie tijden!

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio