11 januari 2024 – Langdurige onzekerheid bij inschrijvingen in eerste jaar secundair onderwijs

Voor de laatste vraag om uitleg van de ochtendvergadering ging Jan Laeremans heel specifiek in op de vastgelegde aanmeldingstermijnen met het oog op een concrete inschrijving (ook weer binnen bepaalde termijnen) nadien in het eerste jaar van het secundair onderwijs. De uiterste data van de periodes zouden te laat vallen. Voeg daarbij dat leerlingen in meerdere scholen aangemeld worden en het gevolg is heel wat onzekerheid over een definitieve inschrijving. Wat vond minister Weyts ervan om de periodes met twee weken te vervroegen?

De minister schetste het delicate karakter van de evenwichtsoefening voor de data van de bedoelde periodes. Verschillende elementen daarin vereisten voldoende tijd. En er was de overlap met vakantieperiodes en feestdagen in de genoemde aanmeldingsperiode, wat de gevraagde vervroeging met twee weken onmogelijk maakte. Voor het probleem van de dubbele aanmeldingen wees de minister op de oplossing van “scholen melden gezamenlijk aan”. Het vervroegen van de tijdslijn zou het probleem van dubbele aanmeldingen voor zowel A- als B-stroom wellicht nog verergeren. De centrale tijdslijn was nu overigens maar voor twee jaar vastgelegd, zodat indien gewenst, makkelijk ingegrepen kon worden.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio