22 december 2023 tot en met 11 januari 2024 - Schriftelijke vragen

 1. Leerlingen - Overstap van het buitengewoon basisonderwijs naar het secundair onderwijs
 2. DBFM-programma 'Scholen van Morgen' - Stand van zaken
 3. NARIC-Vlaanderen - Opvolging na geweigerde erkenning van diploma's
 4. Starttoetsen hoger onderwijs - Invloed op keuze trajectstarters
 5. Eerste leerjaar B secundair onderwijs - Leerlingen zonder getuigschrift basisonderwijs
 6. DBFM-programma 'Scholen van Vlaanderen' - Stand van zaken
 7. Buitenlandse diploma's - Professionele erkenning
 8. Departement Onderwijs en Vorming - Ondersteuning thuiswerkend personeel
 9. Gemeenschapsonderwijs - Ondersteuning thuiswerkend personeel
 10. Centra voor volwassenenonderwijs (CVO's) - Fusies
 11. Leerlingen - Individueel aangepast curriculum (IAC)
 12. Studentenprofielen - Effect starttoets
 13. Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s) en leersteuncentra - Personeelsbestand
 14. Buitengewoon onderwijs - Kinesitherapeuten
 15. Projectoproep ‘Natuur in je school’ - Aanvragen
 16. Schooldocumenten - Bewaartermijnen
 17. Secundair volwassenenonderwijs - Cursisten, personeel en middelen
 18. NARIC-Vlaanderen - Erkenning buitenlandse diploma's
 19. Graduaatsopleidingen - Sterk stijgende studentenaantallen
 20. Opleiding verpleegkunde - Zij-instromers
 21. Instellingen hoger onderwijs Kortrijk - Bereikbaarheid
 22. Instellingen hoger onderwijs Kortrijk - Bereikbaarheid
 23. Gratis collectief leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs - Evolutie
 24. Gratis collectief leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs - Evolutie
 25. Leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs - Ritduur en kostprijs
 26. Leerlingenvervoer - Ritduur (2)

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio