11 januari 2023 – Voorontwerp van decreet Onderwijsinternaten

Na eerst twee andere actuele vragen, o.a. over inburgering, waarbij Sam Van Rooy zich buddyprojectgewijs van zijn meest creatieve kant liet zien, -- zijn Iraanse vriendin had hem net ge-sms’t met de opdracht om namens haar minister Bart Somers ervoor te bedanken dat de heer Van Rooy al acht jaar haar buddy was, wat ‘ex-woordvoerder’ Somers inspireerde tot een even creatieve repliek, uiteraard --, was het om 14.40 uur de beurt aan vragensteller Loes Vandromme om minister Ben Weyts te bevragen over een heikel onderwijsdossier… nóg maar eens een heikel onderwijsdossier.

Inderdaad, op 23 december 2022 had de Vlaamse regering voor de tweede keer het voorontwerp van decreet over de onderwijsinternaten goedgekeurd (nu voor advies naar de Raad van State) en dezer dagen was het heel duidelijk geworden dat over die zaak toch wel enige commotie bestond in (een deel van) het internatenveld. De afgelopen onderhandelingen met de sociale onderwijspartners had een protocol van niet-akkoord (p.6) van o.a. Katholiek Onderwijs Vlaanderen opgeleverd. Op radio en in de krant (voor abonnees) klonken heel wat bezorgdheden over de in de steigers staande, decretale regeling. Wat antwoordde minister Weyts op al die bezorgdheden, zo wilde Loes Vandromme weten.

Niet onverwacht deed de minister, als antwoord, niet veel meer dan die hangende decretale regeling (met de diverse aspecten waarover de bezorgdheden gingen) nog eens overlopen. Dat was trouwens, na die Vlaamse regering van 23 december 2022, allemaal gewoon gekende informatie, want zulke teksten staan gewoon op de publieke website van de Vlaamse regering. De minister wees er in zijn tweede ronde wel nog op dat de bestaande regelgeving, die hij eerder al ouderwets en oneerlijk genoemd had, aanleiding gegeven had tot zgn. engineering in bepaalde internaten (lees: bijvoorbeeld zes internaten op één adres wegens het bevoordelen van kleinschaligheid in de huidige regelgeving). Bij herhaling zei de minister ook nog dat er nu soms 30 internen waren voor één opvoeder en de decretale regeling zou leiden tot 13 à 15 internen per opvoeder.

Samengevat, was het politiek zo’n beetje één tegen allen: cd&v, Groen, Vooruit en Vlaams Belang waren kritisch (Open Vld en PVDA waren niet tussengekomen) en Kathleen Krekels (N-VA) had ook wel ‘oren’ naar de bezorgdheden, maar beperkte zich voorts tot een vraag over de nieuwe ‘ORE’ (omkaderingsrekeneenheid), waarop de minister overigens niet antwoordde. In haar slotwoord voegde vragensteller Vandromme nog een vraag naar extra middelen toe, met name voor leerlingen met specifieke behoeften, waarop de minister procedureel uiteraard niet meer kón antwoorden, maar ik had zo’n klein vermoeden over wat zijn antwoord had kunnen zijn geweest. Als werkwoordelijke eindgroep kon die laatste alvast wel tellen, maar dat terzijde.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio