10 tot 16 juni 2021 - Schriftelijke vragen

Gepensioneerde leerkrachten - Herintrede in het onderwijs

 1. Sectoraal netwerk Onderwijstalent Antwerpen - Evaluatie
 2. Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) - Inzet en ondersteuning van Nederlandse leerkrachten in Vlaanderen
 3. Zij-instromers in het onderwijs - Instroom en uitstroom
 4. Onwettige afwezigheden onderwijspersoneel – Evolutie
 5. Onderwijs - Tewerkstelling personen met een (arbeids)handicap + bijlage
 6. Bijscholing en professionalisering leerkrachten - ICT-vouchers
 7. Hogescholen – Doctoraten
 8. Digisprong - Versterken digitale vaardigheden kwetsbare ouders
 9. Intergewestelijke leerlingenpendel - Stand van zaken (2) + bijlage
 10. Buddyproject lerarenopleiding - Tussentijdse evaluatie + bijlage
 11. Grafische en papier- en kartonbewerkende sectoren - Nood aan tso-profielen
 12. Dataverwerking in het onderwijs - Aandacht voor gegevensveiligheid
 13. Leerlingen - Afwezigheden wegens ziekte + bijlage 1 + bijlage 2
 14. Beroepssecundair onderwijs (bso) - Transitietrajecten
 15. Aanpak leerachterstand - 'Bijsprong'
 16. Tijdelijke projecten in het onderwijs - Stand van zaken + bijlagen
 17. Erasmus+-programma - Studentenmobiliteit tussen Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk voor de Brexit + bijlage
 18. Dossiers studietoelagen – Doorlooptijden + bijlage
 19. Archief voor Onderwijs - Werking
 20. Taskforce ter versterking van de kwaliteit van de opleiding zorgkundige - Tussentijds rapport + bijlage
 21. Eerste graad secundair onderwijs - Evolutie leerlingen in de B-stroom + bijlage
 22. Hoger onderwijs - Studenten met een beperking + bijlage
 23. Energieprestatiecontracten onderwijsinstellingen - Stand van zaken
 24. Audit Vlaanderen - Gemeenschapsonderwijs GO!

 

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio