10 tot 16 februari 2023 - Schriftelijke vragen

 1. Initiatief ‘Europese universiteiten’ - Besteding toegekende middelen
 2. Scholen - Aangepaste examenregeling wegens lerarentekort
 3. Lgbtqi+ - Onderwijs
 4. Stijging aantal onwettige afwezigheden en vroegtijdig schoolverlaten - Actieplan
 5. Koning Boudewijnstichting - ‘Talent-for-Teaching’-project
 6. Scholen - Leerkrachten met een pedoseksueel verleden
 7. Maatwerkbedrijven - Enclavewerkingen
 8. Maatwerkbedrijven - Bezettingsgraad
 9. Maatwerkbedrijven - Voorwaarde 65% doelgroepwerknemers
 10. Persoonsvolgend budget (PVB) na jeugdhulp - Onderwijs aan huis
 11. Scholen - Maatregelen bij uitbraak van infectieziekten
 12. Scholen - Maatregelen bij uitbraak van infectieziekten
 13. Individuele beroepsopleiding (IBO) - Aanwervingen en stopzettingen 2022
 14. Lgbtqi+ - Onderwijs
 15. Basis- en secundair onderwijs - Niet-ingevulde uren levensbeschouwing
 16. Etnische-culturele diversiteit in het onderwijs - Conceptualisering en meting
 17. Lerarentekort - In- en uitstroom onderwijs
 18. Adviezen commissie Beter Onderwijs - Opvolging
 19. Omzetting door academies van lestijden naar krediet voor leeractiviteiten op maat - Evaluatie
 20. Basis- en secundair onderwijs - Schorsingen
 21. Lokale overlegplatformen (LOP’s) - Verloop deskundigen en voorzitters
 22. EDUplus - Opleidingen en deelnemers
 23. 1 Gezin 1 Plan (1G1P) - Bereik en evaluatie van de samenwerkingsverbanden
 24. Zomerscholen Ninove - Organisatie, cijfers en initiatieven
 25. Juridisering in het onderwijs - Klachten en verzoekschriften
 26. NARIC-Vlaanderen - Erkenning buitenlandse diploma's
 27. Zomerscholen Ninove - Organisatie, cijfers en initiatieven
 28. Lokale overlegplatformen (LOP’s) - Gebiedsafbakening
 29. Lokale overlegplatformen (LOP’s) - Omgevingsanalyse
 30. Onderwijspersoneel - Verhoogde fietsvergoeding
 31. Tweetalig onderwijs Nederlands-Vlaamse Gebarentaal - Proefproject
 32. Leerkrachten - Etnisch-culturele diversiteit
 33. Onderwijs aan gedetineerden - Stand van zaken
 34. Onderwijs - Inspectiecapaciteit

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio