10 mei 2023 – Artsenquota

Voor deze weliswaar belangrijke en interessante kwestie kan ik zo mogelijk nog korter zijn dan voor de voorgaande actuele vragen. Uiteindelijk ging het om een vervolg en een update van de actuele vragen op 19 april 2023. Dat betekende dat we hier heel wat herhaling kregen over de voorgeschiedenis van het hele probleem, maar met dit verschil dat er recent nu wél een concreet cijfer voorgesteld werd door de ministers Weyts en Crevits aan de federale regering, en met name minister Frank Vandenbroucke, over het aantal studenten dat zou mogen starten in de artsenopleiding, namelijk: 1.600.

Maar bovendien klonk nu veel uitdrukkelijker vanuit N-VA (minister Weyts en vragensteller Koen Daniëls) en cd&v (vragensteller Brecht Warnez) als structurele oplossing de stem pro regionalisering van het hele gezondheidsbeleid, zodat voortaan Vlaanderen zelf het aantal uit te reiken RIZIV-nummers zou kunnen bepalen.

Vragensteller Thijs Verbeurgt bleef wel (politiek) tegenspartelen, benadrukte de deblokkerende prestatie van Frank Vandenbroucke in dit verband, maar leek toch even te vergeten dat het hele probleem al aansleepte sinds 1997 (zoals in eerdere vragen en ook nu weer aangehaald) en dan nu ineens over “samenwerking als enige mogelijkheid” spreken: het klonk toch wat eigenaardig.

Financieel (voor universiteiten die de extra startende studenten een kwaliteitsvolle opleiding zouden moeten kunnen bieden, waarin toch niet zomaar iedereen toegelaten zou moeten worden, zoals Lise Vandecasteele wel bepleitte) was ten slotte ook een en ander gewijzigd: aanvankelijk was het cijfer van 10 miljoen euro genoemd, nu sprak minister Weyts van 13,2 miljoen euro, die hij intussen opgetrokken had tot 15 miljoen euro (en 1 miljoen euro recurrent; die 15 was dus niet-recurrent, meende ik te verstaan). Daarmee was de essentie van de huidige stand van zaken gevat, dacht ik.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio