10 maart 2022 – Vlor-advies over risico’s van onderwijstechnologie

En dan volgde nóg een Vlor-advies: “over de relatie tussen onderwijs, de overheid en de Ed-Tech-markt”. Tussendoor gaf vragensteller Roosmarijn Beckers nog een pluimpje aan haar gouwgenoot (van een andere partij) Johan Danen… vooraleer ze begon aan haar lange verhaal, met nu ‘slechts’ zes vragen, maar wel goed voor acht (!) minuten spreektijd. Ik heb het commissiereglement er nog eens op nagelezen: in die eerste ronde wordt een vragensteller verondersteld haar/zijn ding te doen in vijf minuten en dat is een máximum… tja. Vragensteller Beckers vertelde haast het hele Vlor-advies na en zoals bij haar vraag om uitleg over het Vlor-advies inzake schooluitval, had ze ook nu per concreet deelthema meerdere vragen en telkens “wat dacht de minister daarvan, zou hij die aanbeveling opnemen enz.?”. De laatste vraag ging over de toekomst van i-Learn, -- ik meende even e-Learn verstaan te hebben, maar dat terzijde.

Door de vele vragen en topics was het antwoord van minister Weyts uiteraard navenant. Hij kon in grote lijnen de bevindingen van het Vlor-advies onderschrijven en uiteraard was er de Digisprong, zoals ook intussen heel erg gekend, waarnaar de minister dan ook dankbaar en uitvoerig verwees. Hij lichtte de concrete regeling inzake gegevensbescherming bij verwerkingen van persoonsgegevens toe en de betrokkenheid daarbij van onderwijskoepels. Denk bijvoorbeeld aan “onze” zgn. Data Protection Officer Gino De Meester. Samen met zijn collega Crevits had minister Weyts voorzien in een structurele afstemming tussen enerzijds het Kenniscentrum Digisprong (met daarin een stuurgroep met de Vlor als een van de stakeholders) en anderzijds de Flanders Edtech Hub, inclusief het imec Smart Education-programma.

Vragensteller Beckers was tevreden over het antwoord van de minister en prees zijn daadkracht. Interveniënt Loes Vandromme wees op de centrale rol van de leraren, maar kenden we hun precieze noden inzake digitalisering?

Eerst antwoordde de minister nog op één nog niet beantwoorde vraag, nl. die over i-Learn: de studie die dat project zou evalueren, zou klaar zijn in mei 2022. Voor het overige, verwees de minister naar MICTIVO IV. Voor de diverse noden van de leraren was er Digisnap. En er was de zgn. Kwaliteitsalliantie, waarin ook de kwaliteit van digitale leermiddelen vervat zat.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio