10 juni 2021 – Hbo5-opleiding voor Indiase verpleegkundigen

Over deze zaak waren al eerder stukken verschenen in de pers, en zelfs de dag vóór deze commissievergadering nog opnieuw uitgebreid in het tijdschrift Knack (voor abonnees). Vragensteller Loes Vandromme lichtte de voorgeschiedenis van het dossier toe, met betrokkenheid van drie beleidsdomeinen Werk, Welzijn/Volksgezondheid en Onderwijs. Zoals ook in dat recente nummer van Knack te lezen stond, was de Onderwijsinspectie, in opdracht van minister Weyts, op onderzoek uitgetrokken naar de vier betrokken scholen. Er leefden diverse vragen in deze zaak. Vragensteller Vandromme vroeg naar de motieven voor het onderzoek door de Onderwijsinspectie en naar de eventuele coördinatie met de acties van de actoren uit de andere beleidsdomeinen.

Eigenlijk was het de coronabesmetting van een aantal Indiase studenten die de zaak in een stroomversnelling gebracht had, zo lichtte minister Weyts toe. De inspectie- en verificatiediensten van Onderwijs deden een onderzoek, los van de acties in de andere beleidsdomeinen. De minister had deze week een rapport ontvangen. In de week van 14 juni 2021 zou overleg georganiseerd worden met de betrokken scholen. De minister sprak alvast van de noodzaak van een kordaat optreden.

Vragensteller Vandromme vertolkte twee verbeterpunten voor het project die één van de betrokken scholen (nwvr: vermoedelijk de Kortrijkse instelling) zelf geformuleerd had, en vroeg om het kind toch niet met het badwater weg te gooien. Interveniënt Johan Danen ondersteunde dat en pleitte voor een ruimer, structureel kader voor dergelijke opleidings/tewerkstellingscasussen. Interveniënt Kristof Slagmulder had eigenlijk geen bijkomende vraag, maar haalde fors uit naar het, volgens hem, falende onderwijs- en tewerkstellingsbeleid de voorbije jaren. Er moest meer gedaan worden voor de toeleiding van de zgn. ‘eigen’ jongeren naar zorgopleidingen en voor de heroriëntering van werklozen. En er was de taalkwestie. Interveniënt Koen Daniëls ten slotte juichte het onderzoek inzake taal en onderwijskwaliteit toe en legde de link met eventuele illegale migratie. Dus controle was op zijn plaats.

Minister Weyts ging, zoals gezegd, de scholen in kwestie horen. Wat de externe kwaliteitscontrole op de hbo5-opleidingen betrof, was, conform het Regeerakkoord, een voorstel in de maak, om de Onderwijsinspectie opnieuw bevoegd te maken (met ook betrokkenheid van de Nederlands-Vlaamse AccreditatieOrganisatie (NVAO)). Vragensteller Vandromme wilde de differentiatie tussen de verschillende scholen die de opleiding aanboden, bekijken op individueel schoolniveau. Kwaliteitsvol onderwijs stond daarbij voorop, ook voor buitenlandse studenten. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio