10 februari 2022 – Opleidingen voor Indiase verpleegkundigen

Koen Daniëls keerde voor deze vraag om uitleg terug naar de commissievergadering van 10 juni 2021 en de plenaire vergadering van 23 juni 2021. Vind ik altijd verstandig: daarmee plaats je je vraag meteen in de juiste context en dat komt de transparantie ten goede. Vragensteller Daniëls had er ook nog de commissievergadering van 30 september 2021 aan kunnen toevoegen, maar dat doe ik dan hier maar even zelf. Zelf voegt vragensteller Daniëls, staande de vergadering, nogal eens wat proza toe aan zijn schriftelijk ingediende vraag, zoals hier over de kersverse Zorgambassadeur Candice De Windt (voor abonnees), als opvolgster van de binnenkort formeel gepensioneerde (voor abonnees) Lon Holtzer, maar goed, dat nemen we er graag bij. Hoe zat het intussen met die zaak van Indiase verpleegkundigen die hier aan enkele HBO5-opleidingen kwamen studeren, waar minister Weyts dus vorig jaar had moeten ingrijpen na de vaststelling van diverse problemen?

Minister Weyts legde de voorwaarden uit die hij aan de opleidingen in kwestie destijds opgelegd had, die uiteraard net allemaal te maken hadden met de toen vastgestelde problemen. Eén van de vier betrokken opleidingen was intussen wel gestopt met dit systeem van Indiase verpleegkundigen. Dit schooljaar zou de Onderwijsinspectie de andere opleidingen doorlichten om na te gaan of de afgesproken herstelplannen tot een oplossing van de problemen geleid zouden hebben. Nog een klein politiek akkefietje kwam even in de bespreking er tussenfietsen: Gwendolyn Rutten vond het ongehoord dat de minister niet geantwoord had in de vorige parlementaire vraag (over corona) op haar interveniërende vraag, bleef maar doordrammen en deed zelfs een beroep op de commissiesecretaris en het commissiereglement. Much ado about nothing, maar c’est la vie in de politiek zo nu en dan…

Interveniënt Johan Danen trok het thema nog wat verder open naar de bijkomende investering (en dito aanwervingen) die de minister gedaan had in de Onderwijsinspectie. Over de mogelijke dimensie van “mensenhandel” in dit verhaal, waarom de vragensteller en interveniënten ook bekommerd waren, kon de minister alleen antwoorden dat hij daarover geen bijkomende informatie ontvangen had. Dat behoorde ook niet meteen tot zijn bevoegdheid, leek mij. Tot slot opperde vragensteller Daniëls nog het idee om er toch ook op voorbereid te zijn, voor het geval dat in de toekomst mogelijk ook andere graduaatsopleidingen (hij dacht bijvoorbeeld aan informatica) soortgelijke acties op het getouw zouden willen zetten. Toen hij “informatica” liet vallen, dacht ik meteen aan die telefonische plaag van vaak met een Indisch accent sprekende, Engelstalige bellers, - “Hello, I’m calling from Microsoft” --, die alleen maar criminele intenties hadden en kon alleen maar hopen dat Vlaanderen toch niet nog meer van zulke typen computerkundig zou gaan maken in de toekomst.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de opleidingen voor Indiase verpleegkundigen van Koen Daniëls” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio