1 tot en met 7 december 2023 - Schriftelijke vragen

 1. Chauffeurs buitengewoon onderwijs - Nieuwe digitale systemen
 2. Buitengewoon onderwijs - Inschrijven van leerlingen die rekenen op een busrit
 3. Nederlandstalig onderwijs Brussel - Doorstroming naar het gewoon lager onderwijs
 4. Onderwijs - Subsidies voor de opvang van Oekraïense kinderen
 5. Rapport 'Kiezen voor Kwaliteit in 2040' van de Nederlandse universiteiten - Eventuele lessen voor het Vlaamse hoger onderwijs
 6. Actieplan Leesoffensief - Stand van zaken
 7. Actieplan Leesoffensief - Stand van zaken
 8. Secundair onderwijs - Radicalisering en polarisering
 9. Buitengewoon onderwijs - Stijgend aantal kleuters
 10. Arktos vzw - Project CONNECT
 11. Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) - Energielening en subsidieprocedure Energie
 12. Deeltijds kunstonderwijs (dko) - Programmatie
 13. Lantis - Lespakket over Oosterweel
 14. LeerID - Stand van zaken
 15. Eerste jaar B secundair onderwijs - Instroom onder voorwaarden
 16. Opleiding ‘Hoger Redder’ - Cursisten
 17. Buitengewoon onderwijs - Stijgende instroom
 18. DBFM-programma ‘Scholen van Vlaanderen’ - Derde projectoproep
 19. Huursubsidies scholen - Oproepen
 20. Hoger onderwijs - Langdurig zieke personeelsleden
 21. Inclusiviteit hoger onderwijs - Doctoraatsstudenten met een beperking
 22. Graduaatsopleidingen in het hoger onderwijs - Financiering
 23. Leerkracht-leerlingratio - Limburg
 24. Flexi-jobs in het onderwijs - Modaliteiten
 25. Inclusiviteit hoger onderwijs - Doctoraatsstudenten met een beperking
 26. Centrale examencommissie - Slaagpercentages
 27. Groeipakket - Uitvoering resolutie over de uitklaring van het begrip vervangingsinkomen in het kader van de uitzonderlijke schooltoeslag

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio