1 juni 2023 – Problemen van NT2-wijzigingsdecreet

Als voorlaatste vraag van de vergadering de verdere opvolging van het huidige inburgeringsbeleid dat ook een taalonderwijsdimensie heeft. Men herinnere zich het decreet in kwestie van bijna een jaar geleden en voorafgaande besprekingen, incl. de hangende procedure bij het Grondwettelijk Hof (Rolnummer: 7873 (NL), ontvangstdatum 10-10-2022; nog geen terechtzitting gepland). Daarbij waren het inschrijvingsgeld en de geplande gestandaardiseerde toetsing controversiële items. Wat was de stand van zaken in dit dossier, met in het bijzonder de betalingsproblematiek rond dat verhoogde inschrijvingsgeld?

Minister Weyts legde gedetailleerd de intussen genomen initiatieven uit, incl. een pilootafname van de geplande test. Samen met de vertegenwoordigers van de centra (volwassenenonderwijs en basiseducatie) zouden de modaliteiten voor de toetsafname tijdens het schooljaar 2023-2024 bepaald worden, geadviseerd door het Centrum voor Taal en Onderwijs van de KU Leuven (CTO). De voorbereiding was volop bezig. Minister Weyts herhaalde de redenering achter het betalend maken van het inburgeringstraject. De administratieve last voor de centra inzake de inning van het inschrijvingsgeld werd door een aantal maatregelen tot een minimum beperkt, aldus nog de minister.

Vragensteller Johan Danen bleef twijfels hebben over een tijdige regeling en drong aan op feedback zodat eventueel bijgestuurd kon worden in het voor de deelnemers toch impactvolle toetsingsverhaal. Vragensteller Loes Vandromme hoopte op een goede opvolging, met aandacht voor de betrokken kwetsbare mensen, en benadrukte dat de organisatie van de toetsing conform het decreet zou verlopen.

Politiek liet interveniënt Hannelore Goeman niet na om te wijzen op de spanning tussen de medegoedkeuring van een maatregel door een meerderheidspartij en de kritiek of de zorg door die meerderheidspartij nadien. Tja… misschien weet Hannelore Goeman dat nog niet voldoende uit eigen ervaring, maar in een coalitieregering ben je weleens verplicht om zaken mee goed te keuren die je eigenlijk niet ziet zitten… Interveniënt Annabel Tavernier betreurde de zaak bij het Grondwettelijk Hof en verdedigde, niet onverwacht, de hele NT2-aanpak nogmaals, wat uiteraard niets nieuws toevoegde aan wat de minister al gezegd had. De geplande start van september 2023 zou gehaald worden en er werd overlegd met het onderwijsveld, aldus nog de minister.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio